JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Jouni Somero konsertoi Uudessakaupungissa.

Jouni Somero konsertoi Uudessakaupungissa.

Kulttuuri
Uusikaupunki
10.2.2024 11.45

Muistojen bulevardi -konsertti johdattelee ikivihreiden sävelten pariin

Tam­mi­kuus­sa 2012 al­koi Yle ra­dio 1:n ka­na­val­la oh­jel­ma Muis­to­jen bu­le­var­di. Sii­tä on tul­lut kym­me­nes­sä vuo­des­sa ka­na­van suo­si­tuin ja kuun­nel­luin oh­jel­ma.

Kuun­te­li­jat ovat pää­a­si­as­sa yli vii­si­kymp­pi­siä, mut­ta nos­tal­gia pu­ree kai­ken ikäi­siin kuu­li­joi­hin. Lai­la Kin­nu­nen, Ola­vi Vir­ta, Ca­ro­la, Sei­ja Si­mo­la, Kat­ri He­le­na, Rei­jo Tai­pa­le ja mo­net muut ai­kan­sa ko­ti­mai­set täh­det sai­vat lau­let­ta­vik­seen kan­sain­vä­li­siä suu­ria hit­te­jä suo­mek­si kään­net­tyi­nä.

Nämä lau­lut kuu­lu­vat myös An­na-Clau­dia ja Jou­ni So­me­ron suo­sik­kei­hin. Isä-ty­tär-duo an­toi en­sim­mäi­set ko­ko­nai­set kon­sert­tin­sa syk­syl­lä 2021 ja ne oli­vat suu­ria me­nes­tyk­siä.

Jou­ni on teh­nyt pit­kän ja mit­ta­van uran kon­sert­ti­pi­a­nis­ti­na ja on tul­lut tun­ne­tuk­si myös sa­na­val­mii­na ja hy­vän huu­mo­rin omaa­va­na juon­ta­ja­na, jo­ten hän ker­toi­lee kon­ser­tin oh­jel­mas­ta. An­na-Clau­dia on hur­man­nut eläy­ty­väl­lä ja pu­hut­te­le­val­la esiin­ty­mi­sel­lään jo useis­sa kon­ser­teis­sa sekä yk­si­tyis­ti­lai­suuk­sis­sa. Myös hä­nen kau­nis­vä­ris­tä ään­tään ja syn­nyn­näis­tä ka­ris­maan­sa on leh­ti­ar­vi­ois­sa kii­tel­ty.

Kon­ser­tis­sa on tar­jol­la nos­tal­gi­an ys­tä­vil­le hie­noa mu­siik­kia ja upei­ta iki­vih­rei­tä.

Muis­to­jen bu­le­var­di kuul­laan kult­tuu­ri­kes­kus Cru­sel­lis­sa sun­nun­tai­na 18.2. klo 15. Lip­pu­ja voi kon­sert­tiin os­taa en­nak­koon Cru­sel­lis­ta tai Lip­pu­pis­teen myyn­ti­ka­na­vis­ta. Lip­pu­ja saa myös ovel­ta tun­ti en­nen kon­ser­tin al­kua.

Näköislehdet

Kysely