JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Kulttuuri
Mynämäki
19.9.2023 11.15

Metsä­pirt­ti­päivä ja Karjalasta kotoisin -näyttelyn avajaiset Mynämäessä

My­nä­mä­es­sä vie­te­tään Met­sä­pirt­ti­päi­vää ja Kar­ja­las­ta ko­toi­sin -näyt­te­lyn ava­jai­sia sun­nun­tai­na 24.9.

Päi­vän al­kaa sa­na­ju­ma­lan­pal­ve­luk­sel­la My­nä­mä­en kir­kos­sa kel­lo 10. Saar­naa ro­vas­ti Pau­li Tuo­hi­o­ja ja li­tur­gi­na toi­mii kirk­ko­her­ra Ant­ti Kal­lio.

Kel­lo 11 nau­ti­taan kirk­ko­kah­vit van­hal­la yh­teis­kou­lul­la. Ne tar­joi­lee Mie­tois­ten Kar­ja­lai­nen Mart­ta­yh­dis­tys.

Kar­ja­las­ta Ko­toi­sin -näyt­te­ly ava­taan kelo 11.45. Ky­sees­sä on Met­sä­pir­tis­sä 13.10.1923 syn­ty­neen ru­noi­li­ja He­le­na Ee­van 100-vuo­tis­juh­la­näyt­te­ly. Näyt­te­lyä esit­te­lee Hel­ka Kor­pe­la. Näyt­te­lys­sä on esil­lä myös Kuo­le­man­jär­vel­lä syn­ty­neen Sel­ma Pau­kun kä­den­töi­tä ja tai­det­ta, sa­moin Kä­ki­sal­mes­sa syn­ty­neen Veik­ko Or­pa­nan puu­töi­tä. Mu­siik­kia esit­tää An­ni Vi­he­rä.

Kel­lo 13 Wir­mo-Seu­ran ti­las­sa on Aar­ni Lah­ti­sen ko­ko­a­ma esi­tel­mä Veh­maan Puo­ti­lan ti­lan vai­heis­ta. Siel­tä Met­sä­pir­tin Vas­ke­lan ky­län vii­del­le evak­ko­per­heel­le tuli uu­si koti. Mat­ti Ora­va ker­too sa­noin ja ku­vin, mi­ten My­nä­mä­en Nuus­ka­lan ky­läs­tä tuli met­sä­pirt­ti­läis­ten kylä.

Näköislehdet

Kysely