JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Kulttuuri
Masku
25.11.2021 7.50

Maskun yrittä­jäyh­dis­tyksen Jouluikkuna-tempaus Askaisissa

Mas­kun Yrit­tä­jät ry jär­jes­tää Jou­luik­ku­na -tem­pauk­sen Hie­ta­ran­nan kiin­teis­tös­sä (As­kais­ten­tie 764 A, As­kai­nen). Jou­luik­ku­na pal­jas­te­taan Mars­kin to­rin jou­lu­mark­ki­noi­den yh­tey­des­sä lau­an­tai­na 27.11. Mark­ki­nat ovat avoin­na täl­löin klo 9–12.

Tem­pauk­ses­sa mu­ka­na ole­vat yri­tyk­set sai­vat käyt­töön­sä jou­luik­ku­naan oman hyl­lyn, jon­ka yri­tys on so­mis­ta­nut ha­lu­a­mal­laan ta­val­la, esi­mer­kik­si jou­lu­ter­veh­dyk­sel­lä, yri­tyk­sen myy­tä­vil­lä tuot­teil­la, pal­ve­luil­la tai vaik­ka oh­jeel­la lah­ja­kor­tin os­toon.

– Tämä on ol­lut mu­ka­va pro­jek­ti teh­dä ja saim­me mu­ka­vas­ti yri­tyk­siä mu­kaan. Ai­ka­tau­lu toki oli no­pea, mut­ta hy­väl­lä yh­teis­työl­lä yri­tys­ten kans­sa hom­ma hoi­tui näp­pä­räs­ti, to­te­si Kris­ta Saa­ri­nen jou­luik­ku­nan puu­ha­tii­mis­tä. Mu­ka­na tii­mis­sä ovat myös Min­na He­lin, San­na-Ma­ria Kä­kö­nen ja Tom Vor­sel­man.

Tem­pauk­sen ta­voit­tee­na on ja­kaa iloa alu­een asuk­kail­le ja sa­mal­la li­sä­tä mas­ku­lais­ten yri­tys­ten tun­net­tuut­ta. Tänä vuon­na tem­pauk­ses­sa on mu­ka­na kym­me­nen yri­tys­tä omal­la hyl­lyl­lään. Mu­ka­na ole­vat yri­tyk­set ovat: PPV Ser­vi­ces, KSH Ko­ti­hoi­to Syke Oy, T.mi Soik­ku, Mas­kun ap­teek­ki, Di­a­be­tes­kaup­pa, Café Pe­ri­fe­ria, Pie­ni Eri­kois­puo­ti, Fun Sen­se, Pien­ko­ne Help­pi, Au­re­xel Life Scien­ces.

Jou­luik­ku­na-tem­paus to­teu­te­taan tänä vuon­na en­sim­mäis­tä ker­taa ja se pää­tet­tiin to­teut­taa As­kai­sis­sa. Jat­kos­sa on tar­koi­tus ke­hit­tää tem­paus­ta niin, et­tä se voi­daan to­teut­taa koko Mas­kun alu­eel­la ja mah­dol­li­ses­ti myös vuo­den mui­na juh­la-ajan­koh­ti­na.