JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Vuonna 1655 valmistunut Louhisaaren kartano tunnetaan Mannerheimien ja Flemingien sukujen kotina.

Vuonna 1655 valmistunut Louhisaaren kartano tunnetaan Mannerheimien ja Flemingien sukujen kotina.

Maija Huitu, Museovirasto

Kulttuuri
Masku
11.1.2022 17.45

Louhisaaren kävijämäärä kasvoi viime vuonna

Ko­ti­maan mat­kai­lun suo­si­on kas­va­mi­nen pi­ris­ti jo tois­ta vuot­ta pan­de­mi­a­sul­ku­jen ja -ra­joi­tus­ten kes­kel­lä toi­mi­nut­ta Suo­men kan­sal­lis­mu­se­on kym­men­tä mu­seo- ja näh­tä­vyys­koh­det­ta. Suo­men kan­sal­lis­mu­se­on avoin­na pi­tä­mis­sä kym­me­nes­sä mu­se­o­koh­tees­sa vie­rai­li vii­me vuon­na yh­teen­sä 418 086 kä­vi­jää.

Suo­men kan­sal­lis­mu­se­on lin­nois­sa ja mu­se­ois­sa vuo­si 2021 oli mo­nel­la ta­paa toi­sin­to edel­tä­jäs­tään: ra­joi­tuk­set ta­pah­tu­mis­sa, opas­tuk­sis­sa ja työ­pa­jois­sa kos­ki­vat suu­rin­ta osaa vuot­ta.

Vuo­den yh­teen­las­ket­tu kä­vi­jä­mää­rä oli 418 086 kun se edel­li­se­nä vuon­na oli 494 563.

As­kai­sis­sa si­jait­se­vas­sa ba­rok­ki­kar­ta­nos­sa Lou­hi­saa­res­sa kesä ku­hi­si mu­se­o­kä­vi­jöis­tä. Eten­kin hei­nä­kuu oli en­nä­tyk­sel­li­nen. Uu­dis­tus, jos­sa ylei­sö saa kier­tää näyt­te­ly­ti­lo­ja myös oma­toi­mi­ses­ti, otet­tiin erit­täin hy­vin vas­taan. Kau­si jat­kui vie­lä lo­ka­kuus­sa lop­puun­myy­dyil­lä kum­mi­tus­kier­rok­sil­la. Kä­vi­jöi­tä oli kau­den ai­ka­na 18 145.

Kä­vi­jä­mää­rä kas­voi Lou­hi­saa­res­sa edel­lis­vuo­des­ta kuu­si pro­sent­tiyk­sik­köä 17 177:stä 18 145:een.

Muut koh­teet ovat Van­ki­la, Seu­ra­saa­ren ul­ko­mu­seo, Lan­gin­kos­ken kei­sa­ril­li­nen ka­las­tus­ma­ja, Hä­meen lin­na, Ola­vin­lin­na, Hvit­t­räsk, Suo­men me­ri­mu­seo, Tam­mi­nie­mi ja Kan­sal­lis­mu­seo.