JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pauliina Hyryn levy on nauhoitettu Naantalin kirkossa.

Pauliina Hyryn levy on nauhoitettu Naantalin kirkossa.

Adele Hyry

Kulttuuri
Naantali
22.11.2020 15.55

Levyn­jul­kai­su­kon­sertti Naantalissa

Es­poo­lai­nen ur­ku­tai­tei­li­ja ja kant­to­ri Pau­lii­na Hyry pi­tää Naan­ta­lin kir­kos­sa Or­gelf­reu­de-le­vyn jul­kai­su­kon­ser­tin 1.12. kel­lo 19.

Levy on ää­ni­tet­ty Naan­ta­lin Py­hän Bir­gi­tan kir­kos­sa ja vii­mei­set ää­ni­tys­het­ket oli­vat 7.10. Py­hän Bir­gi­tan muis­to­päi­vän aa­mu­tun­neil­la.

– Naan­ta­lin kir­kon urut täyt­tä­vät tänä vuon­na 30 vuot­ta ja ovat Suo­men uruis­ta yh­det kiin­nos­ta­vim­mat. Li­säk­si kir­kon akus­tiik­ka on omi­aan voi­mak­kaal­le ur­ku­soin­nil­le tuo­den juh­la­van ka­ted­raa­li­mai­sen tun­nun, Hyry sa­noo.

Or­gelf­reu­de (Ur­kui­loa) -levy on oma­kus­tan­ne ja il­mes­tyy mar­ras­kuun lop­pu­puo­lel­la Fu­gan le­vy­mer­kin al­la.

Levy si­säl­tää klas­sis­ta ur­ku­mu­siik­kia J.S. Bac­hil­ta ja Men­dels­soh­nil­ta.

Se on ää­ni­tet­ty his­to­ri­al­li­ses­sa Naan­ta­lin luos­ta­ri­kir­kos­sa, jos­sa on Kan­ga­sa­lan ur­ku­ra­ken­ta­mon hie­no­soin­ti­set, ba­rok­ki­tyy­li­set urut (1990). Naan­ta­lin kirk­ko on al­ku­jaan ol­lut poh­jois­mai­den en­sim­mäi­sen nais­py­hi­myk­sen, Py­hän Bir­gi­tan luos­ta­ri.

– Or­gelf­reu­de-le­vy­ni tee­ma­na on ilo, in­noi­tuk­se­ni läh­tee­nä on kä­si­te Vi­a­ton ilo - In­no­cens gau­dium, jo­hon tu­tus­tuin te­o­lo­gi­an toh­to­ri Miik­ka Ant­ti­lan väi­tös­kir­jan myö­tä. Pää­o­sa ur­ku­mu­sii­kis­ta on duu­ris­sa, mut­ta ilo soi myös hil­jaa ja her­käs­ti kuin pik­ku­en­ke­lei­den he­li­se­vien jou­lu­kel­lo­jen lail­la pie­nis­sä jou­lu­ko­raa­leis­sa. Mu­ka­na on siis muu­ta­ma ad­vent­ti- ja jou­lu­ko­raa­li ku­ten En­ke­li tai­vaan, Val­mis­tu Her­ran kan­sa ja Ilon päi­vä ver­ra­ton, Hyry sa­noo.

– Ilo on elä­män läh­de. Elä­mä saa al­kun­sa ilos­ta, se kas­vaa ilon voi­mas­ta ja pi­tää mei­dät elos­sa. Ilo on mit­ta­ri, jol­la ha­lu­an tar­kis­taa elä­mä­ni suun­taa. Se ei ole riip­pu­vai­nen ul­koi­sis­ta olo­suh­teis­ta ja syn­tyy usein spon­taa­nis­ti siel­lä ja sil­loin, kun sii­hen ei näyt­täi­si ole­van syy­tä, hän jat­kaa.