JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Kulttuuri
Masku
18.11.2020 12.40

Lemun retriitissä syntyi lapsitaidetta

Vesa Pent­ti­lä

Kun jouk­ko 5-vuo­ti­ai­ta te­pas­te­lee ret­riit­tiin, jo pelk­kä aja­tus hil­jai­suu­des­ta tun­tuu uto­pis­ti­sel­ta. Le­mun lä­hi­kir­jas­tos­sa lap­si­ret­riit­ti muut­tui­kin al­ku­rau­hoit­tu­mi­sen jäl­keen työ­pa­ja­toi­min­nak­si. Vaik­kei puu­has­te­lua ju­lis­tet­tu ää­net­tö­mäk­si, niin yl­lät­tä­vän his­suk­seen pois­to­kir­jo­jen muok­kaus su­jui.

En­nen hil­jen­ty­mis­tuo­ki­o­ta piti kui­ten­kin sel­vit­tää, mikä kir­jas­ton lu­ku­sa­lis­sa hai­see. Jon­kun mie­les­tä kyse saat­toi ol­la tuok­sus­ta, mut­ta joka ta­pauk­ses­sa läh­teek­si pal­jas­tui kynt­ti­lä.

– Voit­te men­nä pöt­köt­tä­mään vat­sal­leen tai se­läl­leen. Voit­te sa­noa, jos al­ku­mu­siik­ki on lii­an jän­nä, Hel­sin­gis­tä saa­pu­nut ret­riit­ti­ve­tä­jä Jes­si­ca Koi­vis­to vink­ka­si.

Pien­tä lii­keh­din­tää ma­kuu­a­lus­toil­la oli ha­vait­ta­vis­sa, mut­ta muu­ten muu­ta­man mi­nuu­tin mu­sa­tuo­kio vie­räh­ti rau­hal­li­sis­sa tun­nel­mis­sa. Sen jäl­keen oli toi­min­nan ai­ka.

– Kir­jas­tos­sa on pal­jon pois­to­kir­jo­ja, mut­ta nyt nii­tä ei hei­te­tä ros­kik­seen, vaan niis­tä teh­dään hah­mo­ja. Saat­te maa­la­ta, piir­tää, lii­ma­ta, lei­ka­ta tai jopa re­piä kir­jois­ta pa­la­sia.

Las­ten vie­rai­lu oli kol­mas osa Le­mun kir­jas­ton ja Mas­kun kult­tuu­ri­toi­men jär­jes­tä­mää syk­syis­tä ret­riit­ti­sar­jaa. Ai­kuis­vä­ki ren­tou­tui en­sin kir­jas­ton ti­lois­sa ja sit­ten luon­to­ret­kel­lä Ve­rais­ten laa­vul­le.

Kun­ta on saa­nut ret­riit­ti­hank­kee­seen ra­hoi­tus­ta alu­e­hal­lin­to­vi­ras­tol­ta.

– Toi­vot­ta­vas­ti han­ket­ta voi­tai­siin jat­kaa myös en­si vuon­na jos­sa­kin muo­dos­sa. Ret­riit­ti so­pii hy­vin kir­jas­to­maa­il­maan, Le­mun lä­hi­kir­jas­ton­hoi­ta­ja Ar­mi Jaak­ko­la to­te­si.

Las­ten ret­rii­teis­sä syn­ty­neet te­ok­set tu­le­vat esil­le kir­jas­ton näyt­te­lyyn jou­lu­kuus­sa.