JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Kulttuuri
Uusikaupunki
22.11.2020 16.00

Leijonilta perinteinen Ugin joululehti

Uu­den­kau­pun­gin Li­ons-klu­bit ovat jul­kais­seet jo 24. ker­ran Uu­den­kau­pun­gin Jou­lu- leh­den. Leh­ti on teh­ty LC Uu­den­kau­pun­gin ja LC Me­ret­ta­rien yh­teis­työ­nä.

Jul­kai­sun run­ko­na ovat pai­kal­lis­his­to­ri­as­ta ja lä­hi­men­nei­syy­des­tä ker­to­vat kir­joi­tuk­set, joi­ta on saa­tu sekä Ka­lan­nis­ta, Lo­ka­lah­del­ta et­tä Py­hä­maas­ta Uu­den­kau­pun­gin van­han kau­pun­gin li­säk­si.

His­to­ri­an li­säk­si leh­ti si­säl­tää jou­lu­ai­hei­sia ta­ri­noi­ta, päh­ki­nöi­tä ja sa­na­ris­ti­kon, jon­ka voit­ta­ja pal­ki­taan joka vuo­si sääk­la­sil­la.

Leh­den tuot­to käy­te­tään mo­lem­pien klu­bien avus­tus­toi­min­taan, jota suun­na­taan vuo­sit­tain var­sin­kin pai­kal­li­siin, mut­ta myös kan­sain­vä­li­siin koh­tei­siin. Eri­tyi­se­nä pai­no­pis­tee­nä tänä vuon­na on di­a­be­tek­sen ja tuh­ka­ro­kon tor­jun­ta sekä maa­il­man­laa­jui­ses­ti nä­kö­vam­mai­suu­den eh­käi­sy. Las­ten, nuor­ten ja ikäih­mis­ten hy­vin­voin­tia edis­tä­viä pai­kal­li­sia hank­kei­ta on tu­et­tu leh­ti­tu­loil­la, koh­tei­na ovat ol­leet muun mu­as­sa elä­ke­läis­ten kun­to­lii­kun­ta, las­ten luis­te­lu­näy­tök­set, pit­kä­ai­kais­sai­rai­den las­ten ja nuor­ten eri­tyis­tar­peet ja kou­lu­jen sti­pen­dit.

Leh­ti on myyn­nis­sä Uu­den­kau­pun­gin kes­kus­tan liik­keis­sä sekä Ka­lan­nis­sa leh­teä myy Kuk­ka­kaup­pa Kul­ta­piis­ku, Py­hä­maas­sa Ky­lä­kaup­pa ja Lo­ka­lah­del­la 5.-6. luok­kien op­pi­laat.