JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Junnu Aaltonen esiintyy Mietoisissa.

Junnu Aaltonen esiintyy Mietoisissa.

Kulttuuri
Mynämäki
3.9.2023 14.05

Junnu Aaltonen konsertoi jälleen Mietoisissa

Suo­ma­lai­sen jaz­zin huip­pu­ni­mi Ju­ha­ni ”Jun­nu” Aal­to­nen kon­ser­toi Mie­tois­ten kir­kos­sa sun­nun­tai­na 10.9. klo 15. Kon­sert­ti jat­kaa pit­kää pe­rin­teen ket­jua, sil­lä Aal­to­nen esiin­tyy Mie­toi­sis­sa jo 16. ke­sää pe­räk­käin. Tar­jol­la on jäl­leen tai­tu­ri­mais­ta jaz­zia ja gos­pe­lia hui­lul­la esi­tet­ty­nä. Kon­ser­tis­sa mu­ka­na myös Jun­nun vai­mo Riit­ta Aal­to­nen. Kon­sert­tiin on va­paa pää­sy, oh­jel­mas­ta pe­ri­tään pie­ni mak­su.

Ju­ha­ni Aal­to­sel­la on ta­ka­na pit­kä ja mo­neen ker­taan pal­kit­tu ura. Vii­me ke­vää­nä hä­net pal­kit­tiin Em­ma-pal­kin­nol­la yh­des­sä PLOP-yh­ty­een kans­sa vuo­den 2022 par­haas­ta Jazz-le­vys­tä. Vuon­na 2018 hän sai kir­kon kult­tuu­ri­pal­kin­non. Ai­em­min hä­net on pal­kit­tu myös sä­vel­tai­teen val­ti­on­pal­kin­nol­la, Jazz-Em­mal­la sekä Gol­den Gos­pel -pal­kin­nol­la. Aal­to­nen on soit­ta­nut 1960-lu­vul­ta al­ka­en mo­nis­sa tun­ne­tuis­sa ko­koon­pa­nois­sa ja yh­ty­eis­sä (muun mu­as­sa UMO & Ta­sa­val­lan Pre­si­dent­ti) ja teh­nyt pit­kään yh­teis­työ­tä muun mu­as­sa Ed­ward Ve­sa­lan ja Heik­ki Sar­man­non kans­sa.

Jun­nun mu­siik­kiin on vai­kut­ta­nut vah­vas­ti ai­koi­naan so­ta­lap­se­na Ruot­sis­sa vie­tet­ty ai­ka sekä sen jäl­kei­nen ras­kas työ sa­hal­la.

– Olen pu­hal­ta­nut kai­ken tus­kan tor­ven läpi, ku­vai­lee Jun­nu hä­nel­le tu­tun soun­din­sa syn­tyä.

Sii­tä on tul­lut ta­va­ra­merk­ki, joka kuu­luu edel­leen hä­nen mu­sii­kis­saan. Jaz­zis­sa hän­tä vie­hät­tää eri­tyi­ses­ti imp­ro­vi­saa­tio.

– Olen imp­ro­vi­soi­nut työk­se­ni vii­mei­sen 40 vuo­den ajan. Imp­ro­vi­saa­tio on in­to­hi­mo­ni, tii­vis­tää ma­est­ro.

Kon­ser­tin jär­jes­tä­vät Mie­tois­ten kap­pe­li­seu­ra­kun­ta ja Ha­rais­ten Koti. Jun­nun le­vy­jä on myyn­nis­sä kon­ser­tin jäl­keen.