JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Eva Vikman ja Lassi Kouvo konsertoivat Vehmaalla.

Eva Vikman ja Lassi Kouvo konsertoivat Vehmaalla.

Kulttuuri
Vehmaa
25.11.2022 10.10

Joululauluja uudella svengillä Vehmaan kirkossa

Veh­maan kir­kos­sa on mah­dol­lis­ta kuul­la la 3.12. klo 16 al­ka­en suo­ma­lais­ten ra­kas­ta­mia pe­rin­tei­siä jou­lu­lau­lu­ja jaz­zil­li­sin sä­vyin, kun lau­la­ja-lau­lun­te­ki­jä Eva Vik­man sekä jaz­z­pi­a­nis­ti Las­si Kou­vo saa­pu­vat kon­ser­toi­maan duo­na. Kak­sik­ko on keik­kail­lut yh­des­sä vuo­den 2019 alus­ta al­ka­en ja te­kee nyt nel­jän kon­ser­tin kier­tu­een jou­lu­lau­lu­jen mer­keis­sä eri puo­lil­la Suo­mea.

Eva Vik­man on uu­den ajan jaz­zis­kel­mä­ar­tis­ti, joka on nous­sut esiin sä­vyk­käil­lä tul­kin­noil­laan sekä pal­kit­tu­na lau­lun­te­ki­jä­nä. Vik­ma­nin uu­sin sing­le Aa­muun as­ti ai­kaa il­mes­tyi lo­ka­kuus­sa. Vik­ma­nia sä­es­tää veh­maa­lais­syn­tyi­nen Las­si Kou­vo, joka myös vas­taa kon­ser­tis­sa kuul­ta­vien kap­pa­lei­den so­vi­tuk­sis­ta. Kou­von cv:hen mah­tuu yli tu­hat keik­kaa sekä hel­sin­ki­läi­sen Papa Al­bert jaz­zk­lu­bin isän­nöin­tiä yli 250 il­lan ver­ran. Las­si myös opet­taa pi­a­non- ja bän­di­soit­toa Hy­vin­kään mu­siik­ki­o­pis­tos­sa.

Kak­sik­ko on esiin­ty­nyt yh­des­sä eri­lai­sil­la kon­sert­ti­kier­tu­eil­la esit­tä­en 1950–60-lu­ku­jen jaz­zis­kel­mäk­las­si­koi­ta, Vik­ma­nin omaa tuo­tan­toa sekä vii­mei­sim­pä­nä jaz­z­vir­siä.

Veh­maal­la kuul­ta­va va­jaan tun­nin kes­toi­nen Jaz­zah­ta­vaa jou­lua -kon­sert­ti pi­tää si­säl­lään lap­suu­sa­joil­ta tut­tu­ja jou­lu­lau­lu­ja, jot­ka saa­vat duon kä­sit­te­lys­sä uut­ta sven­giä ja tun­nel­maa. Oh­jel­mis­tos­sa on pe­rin­teis­ten klas­si­koi­den li­säk­si yh­dys­val­tai­sia Christ­mas Ca­rol­se­ja suo­mek­si esi­tet­ty­nä sekä uu­sia jou­lu­lau­lu­ja, ku­ten Vik­ma­nin sä­vel­tä­mä ja sa­noit­ta­ma Jou­lu­yö­nä.

Kon­sert­tiin on va­paa pää­sy, oh­jel­ma on mak­sul­li­nen.