JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mervi Vuolaksen jouluisia korttitaloja on esillä Lemun kirjastossa.

Mervi Vuolaksen jouluisia korttitaloja on esillä Lemun kirjastossa.

Vesa Penttilä

Kulttuuri
Masku
19.11.2020 11.10

Jouluisia korttitaloja Lemun kirjastossa

Le­mun lä­hi­kir­jas­tos­sa on esil­lä jou­lu­kuun lop­puun saak­ka mas­ku­lai­sen tai­tei­li­jan Mer­vi Vuo­lak­sen jou­lui­sia kort­ti­ta­lo­ja. Vuo­las on teh­nyt usein jou­lui­sin saa­duis­ta jou­lu­kor­teis­ta kort­ti­ta­lo­ja.

– Jää­kaa­pin oven si­jaan kor­tit ovat ko­ris­ta­neet pie­ni­nä mök­kei­nä ik­ku­na­lau­taa tai jou­lu­pöy­tää. Näin kort­tien lä­het­tä­jät osal­lis­tu­vat kor­tin saa­jan jou­luun konk­reet­ti­ses­ti, Vuo­las sa­noo.

Idea kort­ti­ta­lois­ta on pe­räi­sin Vuo­lak­sen lap­suus­vuo­sis­ta. Kort­tien lä­het­tä­mi­nen on ol­lut Vuo­lak­sel­le tut­tua lap­suu­des­ta, jol­loin mum­mot ovat muis­ta­neet kor­til­la syn­ty­mä- ja ni­mi­päi­viä sekä jou­lua et­tä pää­si­äis­tä

– Sil­loin kort­te­ja om­mel­tiin ra­si­oik­si. Kort­tien lä­het­tä­mi­nen on vä­hen­ty­nyt sitä mu­kaa, kun van­hem­pi su­ku­pol­vi van­he­nee.