JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Ville Salonen, Reetta Haavisto ja Sami Nieminen konsertoivat Naantalissa.

Ville Salonen, Reetta Haavisto ja Sami Nieminen konsertoivat Naantalissa.

Marika Palokoski

Kulttuuri
Naantali
16.11.2023 12.50

Iskelmä kohtaa klassisen Naantalin konsertissa

Naan­ta­lin jou­lu­kon­sert­tei­hin saa­daan mu­ka­vas­ti vaih­te­lua, kun po­ri­lais­läh­töi­set mu­sii­kin am­mat­ti­lai­set Reet­ta Haa­vis­to, Vil­le Sa­lo­nen sekä Sami Nie­mi­nen saa­pu­vat kon­ser­toi­maan hie­man eri­lai­sen jou­lu­kon­ser­tin mer­keis­sä Naan­ta­liin kirk­koon 19.11. klo 18 Tul­koon Jou­lu! "Is­kel­mä Meets The Clas­sics" -kon­sert­tiin. 

 Is­kel­mä Meets Clas­sics -kon­ser­tit sai­vat al­kun­sa ys­tä­vys­ten yh­tei­ses­tä ide­as­ta hy­pä­tä jo­kai­nen hie­man omien mu­ka­vuu­sa­lu­ei­den­sa ul­ko­puo­lel­le. Lu­vas­sa on mo­ni­puo­li­nen kat­taus jou­luis­ta mu­siik­kia niin klas­si­kois­ta uu­dem­piin, har­vem­min kuul­tui­hin esi­tyk­siin.

Esi­merk­ki­nä kirk­ko­num­me­lai­sen oop­pe­ra­lau­la­ja ja sä­vel­tä­jä An­nuk­ka Aho­lan "Ave Ma­ria" tai Lau­ri Täh­kän sä­vel­tä­mä sekä Timo Kiis­ki­sen sa­noit­ta­ma kos­ket­ta­va lau­lu "Tämä maa­il­man tar­vit­see rak­k­kaut­ta" vii­ta­ten toi­voon rau­has­ta sekä pa­rem­mas­ta maa­il­mas­ta. Jäl­kim­mäi­ses­sä upeil­la sop­raa­non ylä­re­kis­te­rin sfää­reil­lä lau­la­va sop­raa­no Haa­vis­to pää­see esit­te­le­mään tai­to­jaan myös pop-mu­sii­kin hal­lin­nas­ta.

Te­no­ri Vil­le Sa­lo­nen puo­les­taan hyp­pää kon­ser­tis­sa pe­rin­tei­siä te­no­ri-sä­ve­liä unoh­ta­mat­ta jopa jazz- ja swing -vi­vah­tei­den puo­lel­le ja Naan­ta­lin "hur­mu­ri­kant­to­ri­na­kin" tun­net­tu sekä muun mu­as­sa me­nes­tyk­sek­kään El­vis-ju­ma­lan­pal­ve­luk­sen Naan­ta­lin kir­kos­sa jär­jes­tä­nyt Sami Nie­mi­nen tai­tu­roi van­haa kun­non ame­rik­ka­lais­ta jou­lu­mu­siik­kia alun­pe­rin El­vis Pres­leyn le­vyt­tä­min sä­ve­lin.

 Kon­ser­tis­sa kuul­laan myös mu­sii­kil­li­nen mais­ti­ai­nen Reet­tan sekä Vil­len lau­la­ma­na Alek­san­te­rin te­at­te­ris­sa Hel­sin­gis­sä par­hail­laan esi­tet­tä­väs­tä koko per­heen jou­lu­mu­si­kaa­lis­ta Jou­lu on bling – pu­kit pu­las­sa.

 Kon­ser­tin jär­jes­tää Naan­ta­lin seu­ra­kun­ta.