JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Jospa lasimestari Mårten tietäisi, että ikkunat ovat Askaisten kirkossa edelleen.

Jospa lasimestari Mårten tietäisi, että ikkunat ovat Askaisten kirkossa edelleen.

Hermannin arkisto / Helena Kajander

Kulttuuri
Masku
7.12.2023 10.30

Ikkunaston 370-vuotisjuhla Askaisten kirkossa

As­kais­ten kir­kon ny­kyi­nen ul­ko­a­su on pe­räi­sin Lou­hi­saa­ren kar­ta­no­lin­nan ra­ken­nut­ta­jan, val­ta­neu­vos, ami­raa­li ja ken­raa­li­ku­ver­nöö­ri Her­man Klaun­poi­ka Fle­min­gin (1619–1673) teet­tä­mäs­tä uu­dis­tuk­ses­ta vuo­del­ta 1653. Fle­ming ra­ken­nut­ti kir­kon ai­ka­naan Lou­hi­saa­ren kap­pe­li­kir­kok­si.

Sa­ma­na vuon­na, lo­ka­kui­se­na päi­vä­nä 370 vuot­ta sit­ten, la­si­mes­ta­ri Mår­ten Tho­mas­son sai val­miik­si tä­män kap­pe­li­kir­kon ik­ku­noi­den lyi­jy­la­sit vaa­ku­na­la­si­maa­lauk­si­neen.

Hän sig­nee­ra­si työn­sä MTS 4 oc­to­ber 1653, mut­ta tus­kin osa­si aa­vis­taa, mi­ten kau­an ik­ku­na­la­si­maa­lauk­set säi­lyi­si­vät. Ja to­del­la­kin, ne ovat pai­koil­laan ja nii­tä voi ihail­la edel­leen­kin, 370 vuo­den jäl­keen.

Asi­an kun­ni­ak­si As­kais­ten kir­kos­sa vie­te­tään sun­nun­tai­na 10.12. klo 12 al­ka­en juh­la­päi­vää. Oh­jel­mas­sa on sa­na­ju­ma­lan­pal­ve­lus, ja sen jäl­keen ar­ke­o­lo­gi­an pro­fes­so­ri Ge­org Hag­g­re­nin juh­la­e­si­tel­mä ot­si­kol­la As­kais­ten kir­kon ik­ku­nas­to – la­si­mes­ta­ri Mår­ten Tho­mas­so­nin tai­don­näy­te 370 vuo­den ta­kaa. Lo­puk­si tar­jol­la on kak­ku­kah­vit.

Juh­lan jär­jes­tää Mas­kun seu­ra­kun­ta ja Mas­kun kun­ta. Ta­pah­tu­man tie­do­tuk­ses­sa on ol­lut mu­ka­na As­kais­ten kult­tuu­riyh­dis­tys Her­man ry.

Vuon­na 2009 Mu­se­o­vi­ras­to mää­rit­te­li Lou­hi­saa­ren kar­ta­no­lin­nan ja As­kais­ten kir­kon yh­dek­si Suo­men val­ta­kun­nal­li­ses­ti mer­kit­tä­vis­tä ra­ken­ne­tuis­ta kult­tuu­riym­pä­ris­töis­tä.