JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Naantalissa on esillä elokuvajulisteita Anssi Luoman kokoelmasta. Mukana on myös Tuulen viemää.

Naantalissa on esillä elokuvajulisteita Anssi Luoman kokoelmasta. Mukana on myös Tuulen viemää.

Kulttuuri
Naantali
24.1.2023 16.43

Eloku­va­ju­lis­teita Naantalin pääkirjastossa

Elo­ku­va­ju­lis­tei­den kier­to­näyt­te­ly Ky­näl­lä ja ka­me­ral­la -kir­jas­ta val­ko­kan­kaal­le on hel­mi­kuun ajan esil­lä Naan­ta­lin pää­kir­jas­tos­sa. Näyt­te­lys­sä näh­tä­vät ju­lis­teet ovat elo­ku­vis­ta, jot­ka on teh­ty kir­jan poh­jal­ta. Vuo­des­ta 2020 kier­tä­mäs­sä ol­leen näyt­te­lyn on ti­lan­nut Suo­men kir­jas­to­mu­se­oyh­dis­tys ja sen suun­nit­te­luun ja to­teu­tuk­seen on saa­tu avus­tus Poh­jan­maan lii­tol­ta. Näyt­te­lyn van­him­mat ju­lis­teet ovat vuo­del­ta 1939, uu­sim­mat vuo­del­ta 2000.

Ju­lis­tei­den omis­ta­ja Ans­si Luo­ma on ke­rän­nyt ju­lis­tei­ta ko­ko­el­maan­sa yli 60 vuo­den ajan ja ylis­ta­ro­lai­sen Ma­tin-Tu­van hol­vis­tos­sa on yli 20 000 ju­lis­tet­ta, jois­ta van­him­mat on pai­net­tu 1900-lu­vun alus­sa. Van­hois­ta ju­lis­teis­ta on vaih­tu­via näyt­te­lyi­tä elo­ku­va­te­at­te­ri Ma­tin-Tu­van au­las­sa ja nii­tä on ol­lut esil­lä myös muun mu­as­sa So­dan­ky­län ja Tam­pe­reen elo­ku­va­juh­lil­la.

Ko­ko­el­ma on saa­nut run­saas­ti tun­nus­tus­ta elo­ku­va-alan jär­jes­töil­tä sekä asi­an­tun­ti­joil­ta.

Näköislehdet

Kysely