JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Kulttuuri
Naantali
25.5.2023 11.22

Aktiivinen helluntai Naantalissa

Naan­ta­lin seu­ra­kun­nas­sa jär­jes­te­tään hel­lun­tai­na su 28.5. kak­si ul­koil­ma­ta­pah­tu­maa. Kel­lo 10 pi­de­tään ve­nei­ly­kau­den aloi­tus­mes­su San­ta­la Bar & Loun­ges­sa (Nun­na­ka­tu 3) Huo­non sään sat­tu­es­sa ti­lai­suus on kir­kos­sa. Mes­sus­sa lau­le­taan kan­san­lau­lu­kir­kon lau­lu­ja eli tut­tu­ja kan­san­lau­lu­ja, joi­hin An­na-Mari Kas­ki­nen on kir­joit­ta­nut hen­gel­li­set sa­nat. Pap­pei­na ovat Mar­ja Saan­to­la sekä Jani Kai­ra­vuo ja mu­sii­kis­ta vas­taa­vat kant­to­ri Eli­sa Mur­to­pe­rä, Kat­rii­na Rai­no, viu­lu, ja Tai­na Lai­ho, har­mo­nik­ka.

Il­ta­päi­väl­lä on vuo­ros­sa kai­ke­ni­käis­ten Yh­des­sä luon­toon -met­sä­kirk­ko ja toi­min­nal­li­nen il­ta­päi­vä. Mu­kaan toi­vo­taan eri­tyi­ses­ti kum­me­ja kum­mi­lap­si­neen viet­tä­mään Kum­min kaa -kum­mi­päi­vää sekä Luon­non­maal­le muut­ta­nei­ta per­hei­tä. Py­sä­köin­ti on Hai­jais­ten toi­min­ta­kes­kuk­sen park­ki­pai­kal­la (Suu­ta­rin­tie 5).

Ta­pah­tu­ma al­kaa met­sä­kirk­ko-het­kel­lä Hai­jais­ten laa­vul­la klo 13 (sa­teel­la Ma­ri­a­vä­ge­nin kap­pe­lis­sa). Mu­ka­na on Naan­ta­lin Ka­ma­ri­kuo­ron lau­lu­ryh­mä. Met­sä­kir­kos­sa lau­le­taan tut­tu­ja vir­siä, et­si­tään yh­des­sä luon­nos­ta soit­ti­mia sä­es­tyk­seen ja kii­te­tään ke­vääs­tä sekä al­ka­vas­ta ke­säs­tä.

Laa­vul­la voi gril­la­ta, omat gril­lat­ta­vat mu­kaan. Met­sä­kir­kon jäl­keen Ma­ri­a­vä­ge­nis­sä (Kirs­ti­län­tie 34) on il­mai­set kirk­ko­kah­vit ja yh­teis­tä te­ke­mis­tä kai­ke­ni­käi­sil­le. Ma­ri­a­vä­ge­niin pää­see laa­vul­ta kä­vel­len.