JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Kolumnit
Uusikaupunki
21.3.2024 9.00

Puolisalaisia äänestyksiä

Uu­den­kau­pun­gin val­tuus­ton ko­kouk­ses­sa sat­tui maa­nan­tai-il­ta­na sel­lai­nen ikä­vä ti­lan­ne, et­tä Jari Val­ko­sen (ps.) tie­to­ko­ne oli mä­sä­nä.

Tämä joh­ti val­tuu­tet­tu­jen epä­ta­sa-ar­voi­seen koh­te­luun. Val­ko­nen jou­tui kah­des­sa ää­nes­tyk­ses­sä lau­su­maan ää­neen oman kan­tan­sa, kun muut sai­vat ko­neel­li­ses­ti na­pu­tel­la jaa­ta ja ei­tä.

Ää­nes­tys­lu­et­te­lo kyl­lä vi­lah­ti Cru­sel­lin jät­ti­val­ko­kan­kaal­la. Ni­mi­lis­ta oli esil­lä niin pi­kai­ses­ti, et­tei­vät laa­jat ylei­sö­mas­sat ko­ti­kat­so­mois­sa var­mis­ti­kaan eh­ti­neet jo­kai­sen päät­tä­jän ää­nes­tys­käyt­täy­ty­mis­tä tar­kis­taa.

Voi toki ol­la niin­kin, et­tä Val­ko­nen naut­ti saa­des­saan ker­toa nä­ke­myk­sen­sä kai­kel­le kan­sal­le. Puo­li­sa­lai­sis­sa ää­nes­tyk­sis­sä kol­le­gat ei­vät saa­neet sa­man­kal­tais­ta nä­ky­vyyt­tä.

Ää­nes­tyk­set kos­ki­vat Po­hi­tul­lin pal­loi­lu­hal­lin sa­nee­rauk­sen li­sä­mää­rä­ra­haa. Hank­keen jat­ko­sel­vi­tyk­sen kan­nat­ta­jat jäi­vät mit­te­löis­sä sel­ke­äs­ti tap­pi­ol­le.

Tä­män vuo­den re­mon­tis­sa kes­ki­ty­tään ra­ken­nuk­sen ul­ko­ver­houk­seen sok­ke­lei­neen, ik­ku­noi­neen, ovi­neen ja räys­täi­neen. Ka­ton kun­nos­tus siir­tyy myö­häi­sem­pään vai­hee­seen.

Kau­pun­gin kan­nat­taa va­rau­tua myös mit­ta­vaan si­sä­ti­la­pe­rus­kor­jauk­seen, sil­lä hal­li saat­taa ol­la ro­mu­na ke­vääl­lä Uu­den­kau­pun­gin Ko­ri­hai­den mes­ta­ruus­juh­lien jäl­keen.

Vesa Pent­ti­lä

Näköislehdet

Kysely