JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Vuosnaisten uusi luontopolku vie merenrantaan

Tei­ja Uit­to

Kus­ta­vi on saa­ris­to­kun­ta, mut­ta jos ajaa vain Kus­ta­vin­tie­tä, ei sitä mer­ta niin ko­vin mo­nes­sa koh­taa näe.

– Vart­sa­laan tul­les­sa­kin me­ren nä­kee lä­hin­nä los­sil­la, Kus­ta­vin va­paa-ai­ka­sih­tee­ri Mar­kus Mal­me­lin to­te­aa.

Tämä oli yk­si läh­tö­koh­ta, kun kun­ta al­koi suun­ni­tel­la yrit­tä­jien toi­vees­ta uut­ta luon­to­pol­kua Vuos­nai­siin.

– Luon­to­pol­ku vie mat­kai­li­jat me­ren­ran­taan, paik­kaan, jos­sa nä­kee Kih­dil­le ja kirk­kaal­la il­mal­la Ah­ve­nan­maal­le as­ti.

Vuos­nais­ten luon­to­pol­ku ei ole muu­ten­kaan kaik­kein tyy­pil­li­sin. Se on pi­tuu­del­taan vain 1,3 ki­lo­met­riä, sil­ti po­lul­la saa hien pin­taan. Reit­ti kul­kee ki­vik­ko­jen yli ja rei­tin var­rel­la on myös muu­ta­ma jyrk­kä nou­su ja las­ku. Luon­to­po­lun opas­te­tau­lus­sa va­roi­te­taan­kin, et­tä sa­tei­se­na päi­vä­nä reit­ti voi ol­la liu­kas ja et­tä se so­vel­tuu vain jal­kai­sin kul­jet­ta­vak­si.

Pol­ku val­mis­tui so­pi­vas­ti ke­sän mat­kai­lu­kaut­ta aja­tel­len ja se on jo otet­tu­kin hy­vin käyt­töön.

– Vie­lä kuu­kau­si sit­ten pol­ku näyt­ti kos­ke­mat­to­mal­ta, nyt se on jo hy­vin tal­laan­tu­nut, Mal­me­lin to­te­aa.

Luon­to­po­lun var­rel­la on kol­me opas­te­tau­lua. Rei­tin var­rel­la on tu­los­sa li­sää opas­te­tau­lu­ja sekä pit­kos­puut.

Opas­te­tau­lut esit­te­le­vät Saa­ris­to­mer­ta, Kus­ta­vin kii­pei­ly­kal­li­oi­ta sekä muun mu­as­sa laa­ka­kuu­sen – maa­ta viis­tä­väs­ti kas­va­van mat­to­kuu­sen, jol­la ei näy­tä ole­van run­koa lain­kaan.

Rei­tin nä­kö­a­la­pai­kal­ta löy­ty­vät pik­nik­pöy­tä ja pen­kit. Mal­me­lin huo­maut­taa, et­tei alu­eel­la ole gril­laus­paik­kaa. Jos ha­lu­aa pais­taa mak­ka­raa, kan­nat­taa ha­keu­tua Kus­ta­vin kes­kus­tan luon­to­po­lul­le. Sen var­res­ta löy­tyy gril­laus­paik­ka.

Mal­me­lin ker­too, et­tä luon­to­po­lun ra­ken­ta­mi­nen läh­ti pai­kal­lis­ten yrit­tä­jien toi­vees­ta. Kun ke­vääl­lä kun­ta ja yrit­tä­jät pi­ti­vät suun­nit­te­lu­pa­la­ve­ria, siel­lä syn­tyi idea luon­to­po­lus­ta Vuos­nai­siin.

Laa­vu­ja­kin kun­nas­ta löy­tyy yö­py­mi­seen: Lauk­ka­rin laa­vu sekä Ki­vi­maan laa­vu. Mo­lem­piin mah­tuu kuu­si hen­ki­löä ker­ral­laan nuk­ku­maan. Lauk­ka­rin laa­vun ra­ken­ta­mi­ses­ta on vas­tan­nut Iso­luo­don ky­lä­toi­mi­kun­ta ja Ki­vi­maan laa­vus­ta Li­ons Club Kus­ta­vi.

Näköislehdet

Kysely