JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
26.11.2022 14.00

Sähkötuen hakeminen alkaa tammikuussa

Edus­kun­ta on hy­väk­sy­nyt lain vä­li­ai­kai­ses­ta säh­kö­tu­es­ta. Säh­kö­tu­el­la on tar­koi­tus tu­kea pie­ni­tu­loi­sia ko­ti­ta­louk­sia ti­lan­tees­sa, jos­sa säh­kön hin­nan voi­ma­kas nou­su ai­heut­taa vai­keuk­sia suu­rien säh­kö­me­no­jen mak­sa­mi­ses­sa.

Laki vä­li­ai­kai­ses­ta säh­kö­tu­es­ta tu­lee voi­maan en­si vuo­den alus­sa. Säh­kö­tu­ki on tar­koi­tet­tu ko­ti­ta­louk­sil­le, jot­ka ei­vät voi pien­ten vuo­si­tu­lo­jen ta­kia täy­si­mää­räi­ses­ti hyö­dyn­tää uut­ta säh­kö­vä­hen­nys­tä ve­ro­tuk­ses­sa. Säh­kö­vä­hen­nys on siis en­si­si­jai­nen kei­no saa­da apua säh­kö­me­noi­hin. Hel­po­tus­ta säh­kö­me­noi­hin voi saa­da vain joko vä­hen­nyk­se­nä tai säh­kö­tu­ke­na. Pie­ni­kin mää­rä tu­kea pois­taa ko­ko­naan oi­keu­den säh­kö­vä­hen­nyk­seen.

Säh­kö­vä­hen­nys­tä tai säh­kö­tu­kea voi saa­da säh­kö­e­ner­gi­a­me­noi­hin eli säh­kö­e­ner­gi­an, ar­von­li­sä­ve­ron ja mah­dol­li­nen pe­rus­mak­sun kus­tan­nuk­siin. Säh­kön­siir­ron kus­tan­nuk­sis­ta ei voi saa­da vä­hen­nys­tä ei­kä tu­kea.

Säh­kö­tu­kea ei voi saa­da, jos säh­kö­me­not ovat al­le 400 eu­roa kuu­kau­des­sa.

Säh­kö­tu­en ha­ke­mi­nen al­kaa tam­mi­kuus­sa. Ha­ke­mus­lo­ma­ke jul­kais­taan 7.1. Ha­ke­muk­sen liit­teek­si tar­vi­taan säh­kö­las­ku.