JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
22.6.2022 14.39

Poliisi valvoo juhan­nus­lii­ken­nettä

Po­lii­si toi­voo ju­han­nuk­sen viet­toon ilois­ta ja rau­hal­lis­ta miel­tä sekä va­ro­vai­suut­ta eten­kin ve­sil­le.

Ju­han­nuk­sen me­no­lii­ken­teen vilk­kaim­mak­si ajan­koh­dak­si en­na­koi­daan tors­tai-il­ta­päi­vää ja per­jan­tai­aa­mua. Lou­nais-Suo­mes­sa eten­kin saa­ris­toon joh­ta­vil­la teil­lä voi esiin­tyä het­kit­täi­siä ruuh­kia.

Po­lii­si val­voo ju­han­nus­lii­ken­tees­sä kul­jet­ta­jien ajo­no­peuk­sia, ohi­tuk­sia, ajo­e­täi­syyk­siä ja päih­tei­den­käyt­töä maal­la ja me­rel­lä. – Ju­han­nus­lii­ken­tee­seen kan­nat­taa va­ra­ta yli­mää­räis­tä ai­kaa ja malt­tia, muis­tut­taa val­von­ta- ja hä­ly­tys­toi­min­ta­sek­to­rin joh­ta­ja, yli­ko­mi­sa­rio Step­han Sundq­vist Lou­nais-Suo­men po­lii­si­lai­tok­sel­ta.

Läm­pi­mät ke­sä­ke­lit hou­kut­te­le­vat mo­net ve­sien ää­rel­le. Po­lii­si toi­voo va­ro­vai­suut­ta niin ve­ne­reis­suil­le kuin myös mök­ki­ran­taan.

– Päih­teet ei­vät sovi ve­sil­le, olet sit­ten liik­keel­lä ve­neel­lä, ve­sis­koot­te­ril­la tai ui­den, Sundq­vist to­te­aa.

Po­lii­si on läs­nä ja tur­vaa yleis­tä jär­jes­tys­tä ju­han­nuk­se­na koko Lou­nais-Suo­mes­sa. Pe­rin­tei­ses­ti po­lii­sia ju­han­nuk­se­na työl­lis­tä­vät muun mu­as­sa ko­ti­hä­ly­tys- ja häi­ri­ö­teh­tä­vät. Po­lii­si toi­voo, et­tä tänä vuon­na kes­ki­ke­sää juh­lit­tai­siin rau­hal­li­ses­ti ja hy­väl­lä mie­lel­lä.