JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Yhdistystoiminta on yhteistyötä, toteaa puheenjohtaja Asko Peräntie.

Yhdistystoiminta on yhteistyötä, toteaa puheenjohtaja Asko Peräntie.

Uutiset
18.1.2021 9.14

Peräntie karavaanarien puheen­joh­ta­jaksi

SF-C Vak­ka-Suo­mi ry:n uu­dek­si pu­heen­joh­ta­jak­si on va­lit­tu As­ko Pe­rän­tie. Hän seu­raa 24 vuot­ta pu­heen­joh­ta­ja­na toi­mi­nut­ta Rei­jo Si­lo­kos­kea, jon­ka an­si­o­kas työ yh­dis­tyk­sen eteen huo­mi­oi­tiin myös lii­ton ta­hol­ta.

– Haas­tei­ta riit­tää pal­jon. Rei­jo on teh­nyt val­ta­van työn ja sitä ei­vät kaik­ki edes ym­mär­rä. Ta­lou­sa­si­at, ra­ken­ta­mi­set, isän­tä­toi­min­ta, säh­kö­työt. Työ ei to­del­la­kaan ole vain pu­heen­joh­ta­ja­na toi­mi­mis­ta vaan val­ta­vas­ti enem­män, to­te­aa uu­si pu­heen­joh­ta­ja.

Rei­jo Si­lo­kos­ki jat­kaa hal­li­tuk­ses­sa ja va­ra­pu­heen­joh­ta­ja­na.

– Mi­nul­la on hä­nel­tä pal­jon op­pi­mis­ta. Yh­dis­tyk­ses­sä toi­mi­mi­nen on yh­teis­työ­tä ja sitä on to­teu­tet­tu tä­hän­kin saak­ka, mut­ta sii­nä on ai­na ke­hit­tä­mis­tä. Niin­pä on tär­ke­ää, et­tä teh­tä­viä ja­e­taan en­tis­tä enem­män ja saa­daan näin siir­ret­tyä vas­tuu­ta use­am­mil­le ta­hoil­le. Tämä työ on jo al­ka­nut, to­te­aa uu­si pu­heen­joh­ta­ja As­ko Pe­rän­tie.

Rai­mo Ho­lo­pai­nen