JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
4.5.2021 17.40

Metsäpalojen lento­tä­hys­tykset alkavat

Met­sä­pa­lo­jen len­to­tä­hys­tys on len­to­ko­neil­la teh­tä­vää val­von­taa maas­to­pa­lo­jen ha­vait­se­mi­sek­si. Toi­min­ta kat­taa koko Suo­men ja sil­lä py­ri­tään eh­käi­se­mään maas­to­pa­lo­jen le­vi­ä­mi­nen suu­rek­si ha­vait­se­mal­la ne ajois­sa. Maas­to­pa­loik­si luo­ki­tel­laan muun mu­as­sa met­sä­pa­lot, ruo­hik­ko­pa­lot ja tur­ve­tuo­tan­to­a­lu­e­pa­lot.

Len­to­toi­min­ta al­koi huh­ti­kuun lo­pus­sa har­joi­tuk­sil­la. Var­si­nai­sel­le len­nol­le läh­de­tään, kun Il­ma­tie­teen­lai­tok­sen mää­rit­te­le­mä met­sä­pa­loin­dek­si nou­see yli 4,1 tai 4,3 en­nal­ta suun­ni­tel­lul­la rei­til­lä. In­dek­sin nous­tes­sa yli 5,4 reit­ti len­ne­tään kak­si ker­taa päi­väs­sä.

Toi­min­nas­sa on otet­tu käyt­töön ryh­mä­vi­de­o­pal­ve­lu, jol­la saa­daan vä­li­tet­tyä re­aa­li­ai­kais­ta ku­vaa len­to­ko­nees­ta pe­las­tus­lai­tok­sen tar­pei­siin pa­lo­ti­lan­tees­sa. Toi­min­taa pi­lo­toi­tiin vii­me vuon­na muu­ta­mal­la rei­til­lä ja sen pe­rus­teel­la toi­min­taa pää­tet­tiin laa­jen­taa koko maan kat­ta­vak­si.

Si­sä­mi­nis­te­riö on myön­tä­nyt toi­min­taan 1,2 mil­joo­nan eu­ron mää­rä­ra­han.

Poh­jois-Suo­men alu­e­hal­lin­to­vi­ras­to jär­jes­tää met­sä­pa­lo­jen len­to­tä­hys­tys koko Suo­mes­sa. Len­to­toi­min­ta lu­e­taan jul­ki­sek­si han­kin­nak­si ja kaik­ki rei­tit kil­pai­lu­tet­tiin vuo­sil­le 2021–23. Pal­ve­lun­tuot­ta­ja­na on yleen­sä pai­kal­li­nen il­mai­lu­ker­ho tai il­mai­lu­a­lan yri­tys.