JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
25.1.2023 19.35

Hyvin­voin­ti­a­lueen palve­lust­ra­tegiaa valmistellaan - Myös palve­lu­ver­kosta valmistellaan esitys

Jen­ni Ky­län­pää

Var­si­nais-Suo­men hy­vin­voin­ti­a­lu­een pal­ve­lust­ra­te­gi­an val­mis­te­lu ete­nee.

Pal­ve­lust­ra­te­gia on tar­koi­tus val­mis­tel­la niin, et­tä eri­tyis­tä huo­mi­o­ta saa­vat ne 5-8 kes­kei­sin­tä pal­ve­lu­ko­ko­nai­suut­ta, jois­sa on suu­rim­mat asi­a­kas­mää­rät tai joi­den ai­heut­ta­mat kus­tan­nuk­set ovat mer­kit­tä­vim­mät.

Ny­ky­ti­la-ana­lyy­sit ja esi­tyk­set teh­dään hel­mi-maa­lis­kuus­sa. Pää­tök­sen­te­on elin­ten, pal­ve­lu­tuot­ta­jien, jär­jes­tö­jen, hen­ki­lös­tön ja mui­den si­dos­ryh­mien ar­vi­oi­ta­vak­si ja kä­si­tel­tä­väk­si ne tuo­daan huh­ti­kuus­ta al­ka­en.

Pal­ve­lust­ra­te­gi­an rin­nal­la val­mis­tel­laan myös esi­tys Var­si­nais-Suo­men hy­vin­voin­ti­a­lu­een pal­ve­lu­ver­kos­ta.

Alu­e­hal­li­tus vah­vis­ti val­mis­te­lun to­teut­ta­mis­ta­van tiis­tain ko­kouk­ses­saan.

Alu­e­hal­li­tus seu­raa pal­ve­lust­ra­te­gi­an val­mis­te­lua omis­sa ko­kouk­sis­saan ja myös val­tuus­to saa kuu­kau­sit­tain tie­toa val­mis­te­lun ete­ne­mi­ses­tä.