JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
Uusikaupunki
30.6.2022 7.05

Vanhan kunni­oi­tuk­sesta

Sihy/Wint­te­rin hank­keen yh­tey­des­sä on sel­vin­nyt mil­lä lail­la kau­pun­kim­me hal­lin­to­ko­neis­to suh­tau­tuu ra­ken­net­tuun ym­pä­ris­tööm­me.

Leh­tiu­u­ti­sen mu­kaan pu­ret­tu­jen ra­ken­nus­ten muis­to­lie­ri­ö­tä ei ole otet­tu tal­teen tu­le­vil­le su­ku­pol­vil­le muis­tok­si kau­pun­kim­me sen het­ken pon­nis­te­lus­ta ja ah­ke­rien ra­ken­ta­jien työ­pa­nok­ses­ta. Jos näin on, voi­daan sitä pi­tää poh­ja­no­tee­rauk­se­na, kun lie­riö on on­nis­tut­tu hä­vit­tä­mään. Te­koa ei voi an­taa an­teek­si. Jo­kai­sen ra­ken­nu­sa­lal­la työ­tään te­ke­vän on osoi­tet­ta­va edes jon­kin ver­ran kun­ni­oi­tus­ta men­nee­seen ja täs­sä ta­pauk­ses­sa hä­vi­tet­tyyn muis­to­lie­ri­öön.

Täy­tyy ol­la niin, et­tei asi­aa ole yri­tet­ty­kään sel­vit­tää. Or­ga­ni­saa­ti­os­sa on var­maan ol­lut voi­ma­va­ro­ja hoi­taa asia asi­an­mu­kai­ses­ti. Ai­ka­naan on var­mas­ti sel­väs­ti kir­jat­tu lie­ri­ön si­joi­tus­paik­ka. Leh­dis­sä on var­maan­kin ol­lut ku­via pe­rus­ki­ven­muu­rauk­sen ti­lai­suu­des­ta. Ra­ken­nus­töis­sä mu­ka­na ol­lei­ta hen­ki­löi­tä haas­tat­te­le­mal­la oli­si saa­tu paik­ka täs­men­net­tyä.

Sihy ja­koi ai­ka­naan kau­pun­kim­me asuk­kaat kah­teen lei­riin. Sitä kan­nat­ta­viin ja sitä vas­tus­ta­viin. Asuk­kai­den vä­li­nen haa­va ei pa­ra­ne vie­lä Wint­te­rin val­mis­tut­tu­a­kaan. Tämä muis­to­lie­ri­ön hä­päi­se­mi­nen vain li­sää tus­kaa.

Sep­po Sjöb­lom

Ra­ken­nu­sin­si­nöö­ri