JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
8.9.2021 11.15

Työehtosopimus on työntekijän turva

Tänä syk­sy­nä käy­dään mo­nel­la alal­la työ­eh­to­so­pi­mus­neu­vot­te­lu­ja. Neu­vot­te­luis­ta on tu­los­sa tiu­kat. Työ­nan­ta­ja­puo­lel­la on ir­ti­ot­to­ja liit­to­koh­tai­ses­ta so­pi­mi­ses­ta. Työ­nan­ta­jat vaa­ti­vat li­sää pai­kal­lis­ta so­pi­mis­ta.

Me työn­te­ki­jät, am­mat­ti­liit­to­jen jä­se­net tie­däm­me, et­tä ny­kyi­set työ­eh­to­so­pi­muk­set sal­li­vat jo nyt lu­kui­sia mah­dol­li­suuk­sia pai­kal­li­siin so­pi­muk­siin. Kui­ten­kin poh­ja so­pi­muk­sis­sa tu­lee ol­la työ­eh­to­so­pi­muk­sis­sa. Pe­rus­pal­kat, lo­mat, sai­raus­päi­vät, vuo­ro­li­sät ja lo­ma­ra­hat ovat asi­oi­ta, jot­ka ha­lu­am­me ole­van työ­eh­to­so­pi­muk­ses­sa val­mii­na.

Työ­eh­to­so­pi­mus on työn­te­ki­jän tur­va ja se tuo en­nus­tet­ta­vuut­ta myös työ­nan­ta­ja­puo­lel­le ja koko yh­teis­kun­taan. Mik­si hyvä jär­jes­tel­mä ha­lu­taan eh­doin tah­doin ro­mut­taa?

Pal­kal­la on tul­ta­va toi­meen ja ai­noa rat­kai­su sii­hen on se yh­teis­voi­ma, jon­ka saa liit­ty­mäl­lä am­mat­ti­liit­toon.

Päi­vi Ran­ta­nen

SAK:n Var­si­nais-Suo­men alu­e­toi­mi­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja