JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
Mynämäki
29.9.2022 7.00

Tuuli­voi­ma­kaa­voitus on keskeytettävä

Yk­si­tois­ta maa­no­mis­ta­jaa on jät­tä­nyt My­nä­mä­en kun­nal­le vas­tus­ta­van kan­na­not­ton­sa Kol­sa-Ju­van­suon tuu­li­voi­ma­puis­ton kaa­voi­tuk­ses­ta maal­leen.

Vas­tus­tam­me kaa­voi­tuk­sen te­ke­mis­tä seu­raa­vis­ta syis­tä:

Osa maa­no­mis­ta­jis­ta ei ole al­le­kir­joit­ta­nut vuok­ra­so­pi­mus­ta lain­kaan.

Osal­la maa­no­mis­ta­jis­ta on vuok­ra­so­pi­mus, jos­sa lu­kee sel­ke­äs­ti, et­tei kaa­voi­tus­ta aloi­te­ta en­nen kuin tiet ja muut asi­at on so­vit­tu val­miik­si.

Tuu­li­voi­ma­puis­ton kaa­voi­tus es­täi­si ja ra­joit­tai­si ma­no­mis­ta­jia käyt­tä­mä­tä omai­suut­taan. Kun­nan toi­min­ta kaa­voi­tuk­ses­sa rik­koo suo­ma­lai­en omai­suu­den suo­jan pe­ri­aa­tet­ta, jon­ka mu­kaan jo­kai­sel­la maa­no­mis­ta­jal­la on oi­keus ol­la mu­ka­na omis­ta­mien­sa alu­ei­den käy­tön suun­nit­te­lus­sa.

Mi­ten kun­ta ai­koo huo­mi­oi­da kaa­va-alu­een reu­noil­le jää­vien asuk­kai­den asu­mis­mah­dol­li­suu­det? Vaa­di­taan tuu­li­voi­ma­puis­tol­le ym­pä­ris­tö­lu­pa, mak­se­taan hait­ta­kor­vaus kai­kil­le kiin­teis­töil­le, kun­ta an­taa va­pau­tuk­sen kiin­teis­tö­ve­ros­ta.

Edel­lyt­tää­kö kun­ta vuok­ra­so­pi­muk­set myös joh­to­lin­joil­le?

Edel­lä mai­ni­tuis­ta syis­tä joh­tu­en vaa­dim­me kaa­voi­tuk­sen kes­keyt­tä­mis­tä, kun­nes pää­sem­me yh­tei­sym­mär­ryk­seen asi­ois­ta.

Maa­no­mis­ta­jat