JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
3.5.2021 9.05

Turve ja huoltovarmuus

Suo­ma­lai­seen luon­non­va­raan pe­rus­tu­va tur­ve­tuo­tan­to aje­taan nyt ko­val­la po­li­tii­kal­la alas. Tur­ve on ta­lou­del­li­ses­ti tär­keä ja se on osa Suo­men huol­to­var­muut­ta. Il­mas­ton­muu­tok­sen kan­nal­ta täl­lai­ses­sa asi­as­sa pi­tää ol­la ta­lou­den kan­nal­ta jär­ke­vä siir­ty­mi­sai­ka. Nyt teh­dyt äk­ki­pää­tök­set ei­vät ole asi­al­li­sia. Tur­ve­työ on rank­kaa työ­tä.

Olen ta­ka­vuo­si­na ku­lo­len­tä­jä­nä pääs­syt nä­ke­mään tätä työ­tä Poh­jan­maan laa­joil­la alu­eil­la. Kuu­mal­la ke­säil­mal­la tur­ve on myös her­käs­ti syt­ty­vää muu­ta­mis­sa työ­vai­heis­sa. Olen len­tä­jä­nä ol­lut avus­ta­ja­na täl­lai­ses­sa hä­ly­tys­teh­tä­väs­sä. Täs­sä työs­sä op­pi kun­ni­oit­ta­maan tur­ve­työ­mie­hiä ja pa­lo­mie­hiä sekä po­lii­sin ja hä­ly­tys­kes­kus­ten ih­mis­ten yh­teis­työ­tä.

In­hi­mil­li­ses­ti kat­so­en vih­reä po­li­tiik­ka on nyt raa­kaa val­ta­po­li­tiik­kaa. Myös huol­to­var­muus on unoh­tu­nut.

Kau­no Pie­ti­lä

Ka­lan­ti