JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
9.6.2021 15.10

Taivassalon Vanhus­ten­ko­tiyh­distys ei ole myymässä rivita­lo­a­suntoja

Eräs tai­vas­sa­lo­lai­nen kun­ta­vaa­lieh­do­kas on ja­ka­nut Tai­vas­sa­lon Van­hus­ten­ko­tiyh­dis­tyk­sen ni­mis­sä vaa­li­mai­nok­sia yh­dis­tyk­sen omis­ta­mien asun­to­jen pos­ti­laa­ti­koi­hin. Kir­jees­sä hän ker­too es­tä­vän­sä asun­to­jen myyn­nin yk­si­tyi­sel­le vuok­ra­nan­ta­jal­le.

Asun­nois­sa asuu pit­käl­ti ikäih­mi­siä, jot­ka ovat her­mos­tu­neet kir­jees­tä, kos­ka he pel­kää­vät asun­ton­sa myy­mis­tä ja mah­dol­lis­ta asun­non me­ne­tys­tä. Huo­li on täy­sin tur­ha. Tai­vas­sa­lon Van­hus­ten­ko­tiyh­dis­tyk­sen tar­koi­tuk­se­na ei ole myy­dä asun­to­ja nyt ei­kä myös­kään tu­le­vai­suu­des­sa. Poi­ju on sote-kiin­teis­tö ja sen koh­ta­lo rat­ke­aa uu­sien sote-la­kien myö­tä, mut­ta si­tä­kään ei ol­la myy­mäs­sä yk­si­tyi­sel­le ta­hol­le.

Tai­vas­sa­lon Van­hus­ten­ko­tiyh­dis­tyk­sen ta­lou­del­li­nen ase­ma on va­kaa ja asun­nois­ta on pi­det­ty huol­ta. Nii­tä on re­mon­toi­tu sään­nöl­li­ses­ti ja re­mon­toin­tia jat­ke­taan vas­ta­kin. Täl­lä het­kel­lä kak­si asun­toa on re­mon­tis­sa.

Ke­nel­lä­kään yk­sit­täi­sel­lä joh­to­kun­nan jä­se­nel­lä ei ole oi­keut­ta lä­het­tää min­kään­lai­sia kir­jei­tä yh­dis­tyk­sen ni­mis­sä, vaan al­le­kir­joit­ta­jat on mää­ri­tel­ty yh­dis­tyk­sen sään­nöis­sä.

Kai­sa Vir­ta­la

Tai­vas­sa­lon Van­hus­ten­ko­tiyh­dis­tyk­sen eläk­keel­lä ole­va isän­nöit­si­jä