JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
12.5.2022 14.00

Soten kiinteis­tö­elämä?

So­si­aa­li- ja ter­vey­den­huol­to­a­lan uu­dis­tus on tuo­mas­sa uu­den ai­ka­pom­mi Suo­men kun­nil­le. Mo­net kun­nat ja var­sin­kin isom­mat kau­pun­git ovat myy­mäs­sä omia ti­lo­jaan si­joit­ta­jil­le. Mitä sen jäl­keen?

Kun­nis­sa var­maan­kin aja­tel­laan, et­tä näin pai­ka­taan oman kun­nan ta­lout­ta ja mak­se­taan kun­nan vel­ko­ja pois, kun ve­ro­tu­lot pie­ne­ne­vät 12,64 pro­sent­tia. Uu­dis­tuk­sen jäl­keen jää­vät kui­ten­kin ve­lat kun­nan vas­tat­ta­vik­si. En­tä sit­ten?

Hy­vin­voin­ti­a­lu­eet jär­jes­tä­vät pal­ve­lui­ta paik­ka­kun­nil­le, mikä on hy­vin­voin­ti­a­lu­een teh­tä­vä. Kun on myy­ty kun­nan tai kau­pun­gin alu­eel­ta sote-ti­lat yk­si­tyi­sel­le si­joit­ta­jal­le, hy­vin­voin­ti­a­lu­eet jou­tu­vat hank­ki­maan ti­lo­ja kan­sa­lais­ten pal­ve­le­mi­seen, ei­hän se pal­ve­lu­teh­tä­vä lopu. Täl­löin jos ti­lat on myy­ty yk­si­tyi­sil­le si­joit­ta­jil­le, al­kaa­ko vuok­ran­mak­su jul­ki­set kiin­teis­töt os­ta­neel­le si­joit­ta­jil­le vai ra­ken­ne­taan­ko uu­sia ti­lo­ja?

Lain­sää­dän­tö an­taa siir­ty­mä­ai­kaa kol­me vuot­ta, jon­ka jäl­keen kiin­teis­töt pi­tää yh­ti­öit­tää. Muut­tu­vat­ko kun­ta­kon­ser­nit sote-kiin­teis­töyh­ti­öik­si. Me­ni­kö tämä nyt ihan nap­piin?

Pert­ti Pok­ki (sd.)

Lai­ti­la