JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
1.8.2022 10.42

Sähkö­mark­ki­nab­luffia

Ih­mi­sil­le suo­si­tel­laan säh­kön sääs­tä­mis­tä. Ihan ok, mut­ta koko hom­mas­sa on ke­tun­hän­tä kai­na­los­sa. Sil­loin kun otam­me mu­kaan mark­ki­na­ta­lou­den lai­na­lai­suu­det.

Kun säh­kön­ku­lu­tus las­kee, niin il­man muu­ta hei­dän säh­kö­las­kun­sa pie­ne­nee tie­ten­kin - aluk­si. Säh­kö­siir­to­yh­ti­ön, joka kä­sit­tä­mät­tö­mäs­tä syys­tä piti tro­ka­ta ul­ko­mai­seen omis­tuk­seen, käyt­tö­ky­ky py­syy sa­ma­na. Nyt kun siir­to­lin­jal­la kul­kee vä­hem­män ta­va­raa (säh­köä), niin lin­jan tu­lo­kin su­pis­tuu.

Jos siir­to­yh­tiö ha­lu­aa bis­nek­sen kan­nat­ta­van, niin he ko­rot­ta­vat hin­to­jaan, jot­ta tuot­to py­syy va­ki­o­na. Tie­ten­kin oli­si hyvä, et­tä voit­toa sai­si kas­va­tet­tua omis­ta­jil­le, ja joh­don bo­nuk­set­kin ovat ihan mu­ka­vat.

En­tä se säh­köä myy­vä yh­tiö, kun ku­lu­tus las­kee? Tus­kin se­kään toi­mii muul­la kuin mark­ki­na­ta­lous­pe­ri­aat­teel­la. On vaan niin, jos säh­kön­ku­lu­tus las­kee, niin säh­kön myyn­tiyh­ti­öi­den kate (tuot­to) las­kee myös. Las­ke­vat­ko he sil­loin omaa ulos­myyn­ti­hin­taa? En us­ko. Ei ai­na­kaan ko­vin kau­an, kos­ka jos­sain vai­hees­sa vou­din va­sa­ra al­kaa pauk­kua.

Ei­kö se mark­ki­na­ta­lous toi­mi niin, et­tä jos myyn­nin tuot­to las­kee, niin se täy­tyy kat­taa jol­lain, eli hin­nan ko­ro­tuk­sil­la. Täs­sä sääs­tö­a­si­as­sa on taas täy­del­lis­tä bluf­fin ma­kua. En mil­lään jak­sa us­koa, et­tä jos ih­mi­set sääs­tä­vät säh­köä, niin ki­lo­wa­tin ku­lu­tus­hin­ta tai siir­to­säh­kön hin­ta, las­kee tai py­syy edes sa­ma­na. Ta­kuu­var­mas­ti hin­nan­ko­ro­tus on edes­sä. Jos joku muu­ta sa­noo, niin pal­tu­ria pu­he­lee.

Pert­ti Pok­ki

Lai­ti­la