JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
3.3.2021 17.30

Rokotteiden jakamisesta

Kyl­lä minä niin mie­le­ni pa­hoi­tin, kun luin Il­ta-Sa­no­mis­ta Tu­run seu­dun ro­ko­tuk­sis­ta. Sa­nan­tark­ka lai­naus: "Tu­rus­sa yli 80-vuo­ti­ais­ta on en­sim­mäi­sen ro­ko­te­an­nok­sen saa­nut yli 72 pro­sent­tia ja ro­ko­te­ai­ko­ja on va­pau­tu­nut 79-vuo­ti­ail­le tur­ku­lai­sil­le." Tie­to on saa­tu Tu­run kau­pun­gin tar­tun­ta­tau­deis­ta vas­taa­val­ta lää­kä­ril­tä Jut­ta Pel­to­nie­mel­tä.

Mi­ten Uu­des­sa­kau­pun­gis­sa? Uu­si­kau­pun­ki.fi tie­dot­taa 3.3. päi­vä­tys­sä ajan­koh­tais­ti­lan­ne­tie­dos­sa, et­tä ro­ko­tet­ta­va ryh­mä 80 vuot­ta täyt­tä­neet ja sitä van­hem­mat on aloi­tet­tu 1.3.2021. Mi­ten täl­lai­nen on mah­dol­lis­ta, jos Var­si­nais-Suo­men sai­raan­hoi­to­pii­ri ker­too, et­tä ro­kot­tei­den ja­os­sa nou­da­te­taan jon­kin­lais­ta ta­sa­ja­koa?

Tä­hän nyt var­maan pi­täi­si saa­da jol­ti­sen­kin jär­keen­käy­pä se­li­tys ter­veys­kes­kus­kun­tain­lii­tol­ta. Se­li­tys­vel­kaa tai­taa löy­tyä myös sai­raan­hoi­to­pii­ril­tä.

Odot­te­len vas­tauk­sia.

Juha Knaa­pi