JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
16.9.2023 11.05

Opistoihin sallivuutta

Sain vies­tiä pos­lii­nin­maa­laus­pii­ris­tä. Mi­nul­le ker­rot­tiin, et­tä il­moit­tau­tu­nei­ta on niin vä­hän, et­tä se lop­puu, jos minä en tule. Olen ol­lut mu­ka­na vuo­si­kau­sia, el­lei vuo­si­kym­me­niä, mut­ta nyt ei sovi. En ha­lu­ai­si ol­la po­ru­kan pet­tu­ri, mut­ta en myös­kään voi mak­saa ole­mat­to­mas­ta osal­lis­tu­mi­ses­ta.

Kurs­si on tär­keä sekä kult­tuu­ri­ses­ti et­tä so­si­aa­li­ses­ti. Mo­nel­le ai­noa syy läh­teä "ky­lil­le" edes ker­ran vii­kos­sa. Kun Rai­sio nie­lai­si My­nä­mä­en kan­sa­lai­so­pis­ton, meil­le lu­vat­tiin, et­tä pie­ni kun­ta saa sal­li­vam­man koh­te­lun kurs­sien osal­lis­tu­ja­mää­rien suh­teen.

Ajat ja ih­mi­set ovat vaih­tu­neet ja pe­lin hen­ki on kova. Jos kurs­sia voi­si jat­kaa edes tu­le­van tal­ven pie­nem­mäl­lä po­ru­kal­la, niin kaik­ki oli­si­vat tyy­ty­väi­siä. Muus­sa ta­pauk­ses­sa My­nä­mä­en kun­nan mai­ne saa ko­van ko­lauk­sen. Pi­tää­kö kai­kes­sa toi­mia iso­jen eh­doil­la?

Opis­tot ovat ah­din­gos­sa kus­tan­nus­ten ko­ho­a­mi­sen vuok­si. Jon­kin­lai­nen kan­sa­lais­lii­ke pi­täi­si saa­da ai­kaan, et­tei kaik­ki lop­pui­si.

Tai­det­ta opis­tos­sa