JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
25.11.2021 11.30

Nuorten ääni kuuluviin hyvin­voin­ti­a­lu­eella

Tu­le­vil­la hy­vin­voin­ti­a­lu­eil­la tu­lee pe­rus­taa nuo­ris­ta koos­tu­va vai­kut­ta­ja­e­lin, jol­le an­ne­taan läs­nä­o­lo- ja pu­he­oi­keus alu­e­val­tuus­tos­sa sekä muis­sa alu­een toi­mie­li­mis­sä. Ryh­mäl­le pi­tää koh­dis­taa oma bud­jet­ti, joka koh­den­ne­taan nuo­ril­le tär­kei­siin hank­kei­siin.

Täl­lä nuor­ten vai­kut­ta­ja­ryh­mäl­lä saa­daan al­le 18-vuo­ti­ai­den ää­ni pa­rem­min kuu­lu­viin hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­la. Nuo­ril­le an­ne­taan tätä kaut­ta mah­dol­li­suus puo­lus­taa it­se­ään, kos­ka nuo­ril­la ei ole mah­dol­li­suut­ta ää­nes­tää alu­e­vaa­leis­sa.

Nuo­ria voi­tai­siin va­li­ta esi­mer­kik­si kak­si jo­kai­ses­ta kun­nas­ta riip­pu­mat­ta kun­nan koos­ta, jot­ta myös pie­nem­pien paik­ka­kun­tien nuo­ril­la oli­si mah­dol­li­suus osal­lis­tua alu­een pää­tök­sen­te­koon. Nuo­ret voi­tai­siin va­li­ta kun­tien nuo­ri­so­val­tuus­tois­ta tai vas­taa­vis­ta toi­mie­li­mis­tä. Va­lit­ta­vien nuor­ten ikä­haa­ruk­ka voi­si koos­tua 13–17-vuo­ti­ais­ta ja toi­min­ta­kau­den pi­tuus voi­si ol­la kak­si vuot­ta.

Pe­rus­kou­lu­jen ja toi­sen as­teen op­pi­lai­tos­ten sote-pal­ve­lut siir­ty­vät hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­le, jol­loin haas­te nuor­ten ää­nen kuu­lu­mi­ses­ta alu­e­val­tuus­tol­le as­ti voi tul­la eteen var­sin­kin pie­nem­mis­sä kun­nis­sa. Näi­den ar­kis­ten pal­ve­lu­jen tu­lee toi­mia, vaik­ka pal­ve­lu­jen jär­jes­tä­jä vaih­tuu.

Myös yh­teis­työn kou­lu­jen, nuo­ri­so­työn ja hy­vin­voin­ti­a­lu­een vä­lil­lä tu­lee ol­la su­ju­vaa, jot­ta pal­ve­lut toi­mi­vat las­ten ja nuor­ten nä­kö­kul­mas­ta mah­dol­li­sim­man hy­vin.

Il­ma­ri Vuo­re­la (kesk.)