JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Lukija toivoo, että koronarokotuksista tiedotetaan selkeämmin.

Lukija toivoo, että koronarokotuksista tiedotetaan selkeämmin.

Arkisto / Teija Uitto

Mielipiteet
6.4.2021 9.45

Korona­ro­ko­tusten tiedotuksista

Voi­si­ko Ak­se­lin ro­ko­tu­sa­jois­ta tie­dot­taa vä­hän pa­rem­min leh­dis­sä, kun nyt­kään ei tie­dä, kuka täl­lä het­kel­lä pää­see ro­ko­tet­ta­vak­si eli lai­tet­tai­siin sel­ke­ät syn­ty­mä­vuo­det esil­le leh­teen.

Täs­tä oli­si se hyö­ty, et­tei tu­li­si ruuh­ka­pu­he­lu­ja Ak­se­liin.

Toi­nen asia, mikä oli­si hyvä tie­tää, on et­tä on­ko nii­tä ro­ko­tuk­sia tar­peek­si, et­tei tur­haan soi­tel­tai­si ja koko pu­he­lin­lin­jas­to on ai­van tu­kos­sa. Mie­les­tä­ni esi­mer­kik­si Tur­ku il­moit­ti taan­noin Tu­run Sa­no­mis­sa esi­mer­kil­li­ses­ti nämä asi­at ja kaik­ki su­juu hy­vin. Ne­tis­tä on van­ho­jen ih­mis­ten han­ka­la näi­tä tie­to­ja löy­tää.

Oli­si kyl­lä mu­ka­va, jos sa­man per­heen puo­li­sot pää­si­si­vät sa­maan ai­kaan ro­ko­tet­ta­vak­si, ei­kä niin et­tä toi­nen pää­see en­si vii­kol­la ja toi­nen kah­den kuu­kau­den pääs­tä. Ak­se­lis­sa ro­ko­tuk­set ovat muu­ten­kin jäl­jes­sä tois­ten kun­tien ro­ko­tus­mää­ris­tä las­ken­nal­li­ses­ti.

Ak­se­lin asi­a­kas