JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
14.10.2021 19.35

Kannanotto Akselin budjet­ti­suun­ni­telmaan

Kan­na­not­to pe­rus­tur­va­kun­ta­yh­ty­mä Ak­se­lin ta­lou­sar­vi­o­suun­ni­tel­man yh­tey­des­sä kä­si­tel­tyyn hen­ki­lö­kun­nan hy­vin­voin­nin tu­ke­mi­seen ja va­ra­hen­ki­lö­jär­jes­tel­män ke­hit­tä­mi­seen.

Koko so­si­aa­li- ja ter­vey­sa­lal­la on huu­ta­va pula so­si­aa­li- ja ter­vey­sa­lan työn­te­ki­jöis­tä ja työn­te­ki­jät te­ke­vät työ­tä jak­sa­mi­sen ää­ri­ra­joil­la. Ti­lan­ne on erit­täin huo­les­tut­ta­va myös pe­rus­tur­va­kun­ta­yh­ty­mä Ak­se­lis­sa. Nyt vii­meis­tään on kek­sit­tä­vä kei­no­ja hen­ki­lös­tön jak­sa­mi­seen, py­sy­vyy­den li­sää­mi­seen ja uu­den hen­ki­lös­tön rek­ry­toin­tiin. Van­hat kei­not ei­vät enää toi­mi.

Pe­rus­tur­va­kun­ta­yh­ty­män yh­ty­mä­hal­li­tus vas­taa vii­me­kä­des­sä Ak­se­lin työn­te­ki­jöi­den hy­vin­voin­nis­ta päät­tä­mäl­lä hy­vin­voin­tiin käy­tet­tä­vis­tä mää­rä­ra­hois­ta. Seu­raam­me hen­ki­lös­tön edun­val­vo­ji­na hy­vin huo­les­tu­nei­na hy­vin­voin­tiin ja elin­voi­mai­suu­teen kos­ke­vaa pää­tök­sen­te­koa ja kes­kus­te­lua sekä Ak­se­lis­sa et­tä pe­rus­kun­nis­sa.

Mas­kus­sa ja Nou­si­ai­sis­sa on tänä vuon­na ko­ro­tet­tu hen­ki­lös­tön työ­hy­vin­voin­tiin käy­tet­tä­vää ra­haa. Pe­rus­tur­va­kun­ta­yh­ty­mä Ak­se­lin työn­te­ki­jöi­den tu­lee ol­la pe­rus­kun­tiin näh­den tasa-ar­voi­ses­sa ase­mas­sa. Yh­ty­mä­hal­li­tuk­sen tu­lee koh­del­la Ak­se­lin työn­te­ki­jöi­tä oi­keu­den­mu­kai­ses­ti mää­rä­ra­ho­ja Ak­se­lin hen­ki­lös­tön hy­vin­voin­tiin li­sää­mäl­lä.

Pe­rus­tur­va­kun­ta­yh­ty­mä Ak­se­lin pää­luot­ta­mus­hen­ki­löt

Jon­na Kin­nu­nen, JUKO

Kir­si Vir­ta­nen, JHL

Ka­ro­lii­na Sin­to­nen, Su­Per

Tii­na Ant­ti­la,Tehy