JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
14.4.2021 12.55

Ambulanssimies

Kun pit­kään sai­ras­ta­nut uk­ko­kul­ta al­kaa yöl­lä va­pis­ta ja hi­koil­la, vai­mo luon­nol­li­ses­ti soit­taa hä­tä­kes­kuk­seen. Pai­kal­le saa­puu my­nä­mä­ke­läi­nen am­bu­lans­si. Il­mei­ses­ti sii­nä puo­le­nyön jäl­keen am­bu­lans­si­mies on jo yli­ra­sit­tu­nut, mu­ka­na ole­va sai­raan­hoi­ta­ja sen si­jaan on rau­hal­li­nen.

Am­bu­lans­si­mies sa­noo, et­tei läh­de Tyk­siin kes­kel­lä yö­tä, kos­ka siel­lä ei hä­nen mu­kaan­sa ole ke­tään. Miel­lyt­tä­vä sai­raan­hoi­ta­ja vai­ke­nee. Mie­lee­ni juo­lah­taa, et­tä sai­raan­hoi­ta­jaa hä­vet­tä­vät am­bu­lans­si­mie­hen pu­heet.

Sit­ten am­bu­lans­si­mies il­moit­taa, et­tä on soit­ta­nut naa­pu­ri­kun­nan am­bu­lans­sin pai­kal­le ja al­kaa koo­ta kamp­pei­tan­sa. Mi­nul­le tu­lee tosi sur­kea olo. Jääm­me siis odot­ta­maan: kä­det sii­nä va­pi­se­vat, it­ket­tää, tuli tosi hai­kea olo, odo­tam­me, elä­mä on ly­hyt. Tä­hän­kö se nyt päät­tyy?

Eh­kä am­bu­lans­si­mie­hen­kin kan­nat­tai­si pi­tää sil­loin täl­löin pie­ni lo­man­pät­kä. Ei­vät asi­at pa­ra­ne kiu­kut­te­le­mal­la, ei­kä sai­ras ih­mi­nen ai­na­kaan.

Tu­li­han se sit­ten se naa­pu­ri­kun­nan am­bu­lans­si. Kii­tos sii­tä!

Tuu­la Ni­ka­la-Soi­ha