JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Kulttuuri
Mynämäki
20.11.2020 12.51

Seimihaaste Mynämäessä

My­nä­mä­en seu­ra­kun­ta haas­taa yh­tei­sö­jä, yri­tyk­siä ja kaik­kia my­nä­mä­ke­läi­siä osal­lis­tu­maan sei­mi­haas­tee­seen: ra­ken­na ja so­mis­ta oma jou­lu­sei­me­si kaik­kien my­nä­mä­ke­läis­ten ilok­si.

Toi­vee­na on, et­tä kun­ta­lai­set ilah­dut­tai­si­vat yh­des­sä toi­si­aan al­ka­va­na ad­vent­ti­ai­ka­na joka puo­lel­la My­nä­mä­en kun­taa eri­lai­sil­la jou­lu­sei­mi­a­se­tel­mil­la tai muil­la jou­lu­ai­hei­sil­la ase­tel­mil­la. Seii tu­li­si lait­taa nä­ky­väl­le pai­kal­le, ik­ku­naan tai pi­hal­le ohi­kul­ki­joi­den ilok­si. Näin nii­tä oli­si mah­dol­lis­ta ihail­la ja bon­ga­ta koko ad­vent­ti­a­jan vaik­ka­pa il­ta­kä­ve­lyl­lä tai kir­jas­to- ja kaup­pa­reis­suil­la sekä My­nä­mä­en seu­ra­kun­nan so­me­ka­na­vil­la.

Omas­ta sei­mes­tä voi myös ot­taa ku­van ja lä­het­tää jul­kais­ta­vak­si My­nä­mä­en seu­ra­kun­nan ins­tag­ra­miin, fa­ce­book- ja net­ti­si­vuil­le. Mu­kaan tun­nus: #My­nä­mä­en sei­mi­haas­te.

Sei­mi­haas­tee­seen voi oal­lis­tua en­sim­mäi­ses­tä ad­ven­tis­ta al­ka­en koko jou­lu­kuun ajan ai­na lop­pi­ai­seen: 29.11.2020–6.1.2021.