JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Kulttuuri
23.1.2021 8.20

Musiik­ki­o­piston opettajat estradilla

Vak­ka-Suo­men mu­siik­ki­o­pis­ton opet­ta­jat ovat jo pe­rin­tei­ses­ti kon­ser­toi­neet Kus­taa Hiek­ka -kult­tuu­ri­vii­kon avaus­päi­vä­nä. Niin tä­nä­kin vuon­na, kun sun­nun­tai­na 24.1. kel­lo 18.30 strii­ma­taan Lai­ti­la-sa­lis­ta Opet­ta­jat est­ra­dil­la -kon­sert­ti.

Kon­ser­tis­sa esiin­ty­vät Han­na Elo­maa ja El­vi­ra Kaa­vi, pi­a­no, Min­na Ka­jan­der, pa­suu­na, Mar­ja-Lii­sa San­ta­la, har­mo­nik­ka sekä Ma­ria Sa­pel­ki­na, dom­ra ja ki­ta­ra. Strii­mis­sä, joka on vii­kon ajan esil­lä, näh­dään ja kuul­laan mie­len­kiin­tois­ta kon­sert­ti­mu­siik­kia. Lä­he­tyk­sen to­teut­taa Oh­jel­ma­nurk­ka.

Kon­ser­tin avaus­kap­pa­le on tuo­ret­ta mu­siik­kia vii­me vuo­del­ta; rau­ma­lai­sen sä­vel­tä­jä Timo Ka­ti­lan So­na­tii­ni pa­suu­nal­le ja pi­a­nol­le.

– En­nus­tan täl­le kap­pa­leel­le tu­le­vai­suu­des­sa pal­jon esi­tyk­siä. Se so­pii hy­vin vä­hän pi­dem­mäl­le mu­siik­ki­o­pin­nois­saan pääs­seel­le pa­su­nis­til­le ja hä­nen pi­a­nis­ti­ka­ve­ril­leen. Ka­ti­lan mu­siik­ki on mu­ka­vaa soit­taa ja kuun­nel­la, ker­too Min­na Ka­jan­der

So­na­tii­nin jäl­keen kon­ser­tis­sa kuul­laan dom­ran soit­toa Ma­ria Sa­pel­ki­nal­ta sekä Mar­ja-Lii­sa San­ta­lan ot­tei­ta har­mo­ni­kal­la Mo­zar­tin mu­sii­kin pa­ris­sa. Dom­ra on ve­nä­läi­nen, ba­la­laik­kaa muis­tut­ta­va, ne­li­kie­li­nen soi­tin.

Kon­ser­tin sä­es­tä­ji­nä ja pi­a­nis­tei­na ovat Han­na Elo­maa ja El­vi­ra Kaa­vi. He soit­ta­vat myös yh­des­sä ne­li­kä­ti­ses­ti Ser­gei Rah­ma­ni­no­vin Vo­ka­lii­sin. Kon­ser­tin lop­pu­tun­nel­man saa ko­hot­taa As­tor Pi­az­zol­lan ja Vit­to­rio Mon­tin tai­tu­ri­mu­siik­ki.

Link­ki kon­ser­tin strii­miin löy­tyy puo­li tun­tia en­nen kon­ser­tin al­kua Kus­taa Hiek­ka -kult­tu­ri­vii­kon si­vuil­ta niin Lai­ti­lan kau­pun­gin omien si­vu­jen al­ta kuin Fa­ce­boo­kis­ta. Kon­sert­tiin ne­tin kaut­ta on va­paa pää­sy.