JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Kulttuuri
Nousiainen
6.8.2022 7.35

Maakunnallinen kyläpäivä Valpperissa

Var­si­nais-Suo­men ky­lä­toi­min­nan pää­juh­la eli maa­kun­nal­li­nen ky­lä­päi­vä jär­jes­te­tään tänä vuon­na Nou­si­ais­ten Valp­pe­ris­sa lau­an­tai­na 13.8. klo 13 al­ka­en. Paik­ka­na on Valp­pe­rin ur­hei­lu­ta­lo (Ur­hei­lu­tie 17, Nou­si­ai­nen).

Oh­jel­ma hui­pen­tuu uu­den Var­si­nais-Suo­men vuo­den ky­län 2022 jul­kis­ta­mi­seen noin klo 14.20 al­ka­en, mut­ta päi­vän ai­ka­na on mah­dol­li­suus tu­tus­tua myös vii­me vuo­den ky­län eli Valp­pe­rin toi­min­taan ja tar­jon­taan. Oh­jel­mas­sa on myös Nou­si­ais­ten kun­nan sekä Valp­pe­rin ky­län ter­veh­dys­pu­heen­vuo­ro. Juh­la­pu­heen pi­tää Suo­men Ky­lät ry:n tu­le­vai­suus­ja­os­ton Var­si­nais-Suo­men edus­ta­ja Nina Kuu­sis­to-Huus­ko­nen. Hä­nen ai­hee­naan on nuo­ret mu­kaan ky­län ke­hit­tä­mi­seen.

Ti­lai­suu­den jär­jes­tä­vät Valp­pe­rin ky­län toi­mi­jat ja Var­si­nais-Suo­men Ky­lät ry.

Ti­lai­suus on kai­kil­le avoin ja il­mai­nen. Kak­ku­kah­vit tar­jo­aa Var­si­nais-Suo­men Ky­lät ry.