JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Tämä Jani ja Hanna Sipin joulukalenteriluukku löytyy Asemantien varresta.

Tämä Jani ja Hanna Sipin joulukalenteriluukku löytyy Asemantien varresta.

Sari Honkasalo

Kulttuuri
Mynämäki
30.11.2020 19.05

Asemanseudun joulu­ka­len­terin luukut löytää ulkoilemalla

My­nä­mä­en Ase­man­seu­dun lii­kun­nal­li­sen jou­lu­ka­len­te­rin ta­voit­tee­na on yh­dis­tää ul­koi­lu ja reip­pai­lu jou­lu­mie­len leik­ki­mie­li­seen et­si­mi­seen. Kä­vel­tä­vä tai pyö­räil­tä­vä jou­lu­ka­len­te­ri kat­taa koko Ase­man­seu­dun ky­lä­kylt­tien vä­li­sen alu­een. Toki au­ton käyt­tö­kin osan mat­kaa sal­li­taan.

En­sim­mäi­nen luuk­ku avau­tuu huo­men­na tiis­tai­na As­man­di­an fa­ce­book-si­vus­tol­la. Myös ky­län il­moi­tus­tau­lul­la kou­lun sei­näs­sä löy­tyy tie­toa. Luu­kut avau­tu­vat päi­vit­täin 1.12. al­ka­en ja vii­mei­nen luuk­ku tie­ten­kin aat­to­na 24.12.

Jou­lu­ka­len­te­rin luuk­ku on esi­mer­kik­si por­tin­pie­leen teh­ty jou­lu­ko­ris­te­lu, jou­lu­va­lo­a­se­tel­ma, lyh­ty­jä tai muu­ta sel­lais­ta, joi­ta mo­net ah­ke­rat jou­luih­mi­set ovat as­ka­roi­neet..

Jou­lu­ka­len­te­rin jo­kai­sen luu­kun yh­tey­teen si­joi­te­taan avaa­mis­päi­vä­nä kir­jain, jon­ka voi näh­dä ai­no­as­taan pai­kan pääl­lä. Kir­jai­mis­ta muo­dos­tuu jou­lui­nen lau­se. Ase­man­seu­dun ky­läyh­dis­tyk­sen As­man­di­an fa­ce­book -si­vul­la jul­kais­taan joka päi­vä uu­si kuva ja ker­ro­taan osoi­te, mis­sä sen päi­vän luuk­ku ja kir­jain on löy­det­tä­vis­sä.

Vih­jee­nä ker­rot­ta­koon, et­tä en­sim­mäi­se­nä avau­tuu pien­ten las­ten to­teut­ta­ma Päi­vä­ko­ti Lai­neen jou­lui­nen ik­ku­na Opin­tie 29:ssä ja 5. päi­vän luu­kus­sa on glö­gi­tar­joi­lu klo 13–16.

Ka­len­te­ri­mat­kaan voi yh­dis­tää myös os­tok­sia Ase­man­seu­dun yri­tyk­sis­tä, jois­ta osa on mu­ka­na lei­kis­sä.

Kaik­ki kir­jai­mis­ta koos­tu­van vies­tin poi­mi­neet voi­vat osal­lis­tua lah­ja­kor­tin ar­von­taan lä­het­tä­mäl­lä löy­tä­män­sä lau­seen fa­ce­book-si­vun yk­si­tyis­vies­tin kaut­ta tai toi­mit­ta­mal­la se ky­lä­hal­li­tuk­sen jä­se­nel­le.

Kam­pan­ja on au­ki 1.–24.12., mut­ta luu­kut ovat kat­sel­ta­vis­sa lop­pi­ai­seen 6.1. saak­ka. Eli kaik­ki luu­kut voi kier­tää vie­lä jou­lun jäl­keen­kin. Ar­von­ta suo­ri­te­taan 6.1.2021 As­man­di­as­sa.