Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Vaalit Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Muut lehdet Kolumnit Pääkirjoitukset

U:gin verotulot jäivät miljoonan talousarviosta – Kaupungin arvioidaan tekevän silti ylijäämää 1,8 miljoonaa euroa

Verotulot olivat koko Suomen tasolla viime vuonna reilu 180 miljoonaa euroa vähemmän kuin mitä Kuntaliitto ennusti huhtikuussa. Syynä olivat ansiotulo- ja työtulovähennykset sekä lomarahaleikkaukset. Uudenkaupungin tasolla muutos tarkoitti, että lopullinen vuodelle 2018 kirjattava verotulo jäi miljoona euroa alle alkuperäisen talousarvion ja 2,1 miljoonaa euroa alle kevään arvion. Edellisvuoteen verrattuna kaupungin verotulot nousivat kuitenkin 2,1 miljoonaa euroa. Tuloveron tuotto nousi 2,5 miljoonaa euroa, yhteisövero sen sijaan laski 0,6 miljoonalla eurolla. Verotulot ja valtionosuudet olivat yhteensä lähes 2,1 miljoonaa euroa edellisvuotta isommat.   Uudenkaupungin kaupunki liikelaitoksineen tekee ylijäämäisen tilinpäätöksen. Alkuperäisen talousarvion noin 400 000 euron ylijäämä on nousemassa 1,8 miljoonaa euroon. Taseen kumulatiivista ylijäämää kertyy noin 11,2 miljoonaa euroa. Kaupungin oma tuloslaskelma jäisi niukasti alijäämäiseksi, mutta se on kuitenkin puoli miljoonaa euroa parempi kuin mitä valtuusto joulukuussa 2017 hyväksyi. Parannus johtuu miljoonan euron satunnaistuotoista. Suurimmat budjettiylitykset viime vuonna tekivät sosiaalityö (831 000 euroa), vanhusten palvelut (351 000 euroa), varhaiskasvatus (395 000 euroa) sekä kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelut (52 300 euroa). Talousarvio alittui hallinto- ja kehittämiskeskuksessa noin miljoonalla eurolla sekä sivistyspalvelukeskuksessa 360 000 eurolla. Toimintakatteen alitukset olivat merkittävimmät hallinto- ja talouspalveluissa (605 000 euroa), erikoissairaanhoidossa (601 000 euroa) ja perusopetuspalveluissa (637 000 euroa). Terveyspalvelut kasvoivat 15,1 prosenttia edellisvuodesta eli 1,5 miljoonan euron verran. Erikoissairaanhoidon menot sen sijaan laskivat kolme prosentin verran, eli 677 000 euroa edellisvuodesta. Liikelaitoksista Uudenkaupungin Veden liikevaihto nousi yli 200 000 eurolla edellisvuodesta ja ylitti 800 000 eurolla talousarvion. Liikeylijäämä oli 1,4 miljoonaa euroa ja tilikauden ylijäämä 1,5 miljoonaa euroa. Ylijäämä oli miljoonan verran talousarviota parempi. Vakka-Suomen Veden liikevaihto pysyi edellisvuoden tasolla. Liikelaitoksen kannattavuus oli hyvä, mutta Häpönniemen jätevedenpuhdistamon seitsemän miljoonan euron laajennusinvestointi heijastuu korkokuluihin ja poistoihin. Liikelaitoksen tilikauden ylijäämä oli 504 000 euroa. Kaupungin investointimenot olivat vuoden 2017 tasolla. Kaupungin ja liikelaitosten korolliset pitkä- ja lyhytaikaiset lainat olivat 36,4 miljoonaa euroa. Ne kasvoivat 6,2 miljoonalla eurolla. Uudenkaupungin lainakanta oli 2 310 euroa per asukas, eli keskimääräistä pienempi. Vuonna 2017 kaikkien kuntien lainakanta oli 2 933 euroa. Talousarvion toteutumisesta käytiin kaupunginhallituksessa maanantaina vain lyhyt keskustelu.