Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Vaalit Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Muut lehdet Kolumnit Pääkirjoitukset

Hankesuunnitelma terveyskeskuksesta uudisrakennuksena hyväksyttiin

Mynämäen valtuusto hyväksyi maanantain kokouksessaan terveyskeskuksen rakentamisen hankesuunnitelman teknisen lautakunnan ja kunnanhallituksen esittämällä tavalla perusteeksi jatkovalmistelulle ja urakkalaskennalle. Lisäksi päätettiin, että koska kustannusarvio poikkeaa merkittävästi budjetissa olevasta määrärahavarauksesta, lisämääräraha tuodaan erikseen kunnanvaltuuston käsittelyyn urakoitsijan valinnan jälkeen. Päätökseen sisältyy myös toteamus, että suunnitelmia tulee tarvittaessa tarkistaa kustannusten kohtuullistamiseksi. Terveyskeskuksen neuvolapäädyssä on parhaillaan menossa remontti, mutta hankesuunnitelmaa laadittaessa todettiin terveyskeskuksen muiden osien korjausasteen nousevan yli 80 prosentin, jolloin kannattavampaa on rakentaa uudisrakennus kuin peruskorjata vanha. Hankesuunnitelman mukainen kustannusarvio uudisrakennukselle ja vanhan purkamiselle on 5,4 miljoonaa euroa. Budjettiin on nyt varattuna hankkeeseen 2,4 miljoonaa euroa vuosille 2019–2020.   Valtuusto hyväksyi myös Kuivelakodin yhteyteen laajennuksena rakennettavien palveluasuntojen tarkennetun hankesuunnitelman. Valtuusto päätti jo viime vuoden lokakuussa, että Kuivelakodin yhteyteen rakennetaan 15 palveluasuntopaikkaa oheistiloineen vuonna 2010 laadittujen Kuivelakodin suunnitelmien pohjalta. Suunnitelmaa päivitettiin niin, että laajennukseen rakennetaan asuntojen lisäksi tarvittavat sosiaalitilat sekä väestönsuoja, joka osoitetaan myös uuden terveyskeskuksen käyttöön. Nykyinen väestönsuoja poistuu, kun vanha terveyskeskus puretaan. Nykyiset Kuivelakodin sosiaalitilat puolestaan sijaitsevat myöhemmin purettavassa Lizeliuskodissa. Laajennus on näin nykyistä Kuivelakotia suurempi. Laajennuksen jälkeen Kuivelakodissa tulee olemaan 30 palveluasuntoa. Budjetissa on nyt varattuna laajennuksen rakentamiseen 3 miljoonaa euroa vuosille 2019–2020.   Kuivela-päätös syntyi äänestyksen jälkeen.Kokoomuksen valtuustoryhmä esitti kuten aiemmin hallituksessakin, että palveluasumisen hankesuunnittelu lopetetaan ja palveluasuminen järjestetään kunnan alueella jo olevissa yksiköissä. Esitys hävisi äänin 22-10. Kokoomuksen ryhmä jätti päätökseen eriävän mielipiteen pöytäkirjaan.   Asemanseudulla sijaitsevan Katteluksen asuinalueen toisen osan tonttien myyntihinnat vahvistettiin. Neliöhinta on 10 euroa. Kaksi suurinta tonttia päätettiin myydä huutokaupalla 30 000 euron pohjahinnalla. Toinen tonteista on 4140 ja toinen 4260 neliötä. Myytäviä tontteja Katteluksen laajennusalueella on kaikkiaan 17.   Tonttimyynnin vauhdittamiseksi käynnistettävä kevään tonttikampanja hyväksyttiin niin, että asuintonttien hintaa alennetaan 8.2.–30.6. väliseksi ajaksi 50 %:lla vahvistetusta hinnasta. Kampanja ei koske Kattelus 2 -alueen uusia tontteja. Tarjoushinta edellyttää kaupan tekoa 30.6. mennessä ja rakennusluvan hakemista vuoden kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta. Tarjoushintaisia tontteja ei vuokrata.   Viime vuoden tilinpäätöksen valmistavana toimenpiteenä hyväksyttiin tuloarvioiden ja määrärahojen ylitykset ja alitukset kunnanhallituksen esityksen mukaisina. Syyt niihin selvitetään tilinpäätöksen yhteydessä toimintakertomuksessa.   Tilintarkastusyhteisöksi vuosille 2019–2021 valittiin BDO Audiator Oy.   Kaksi valtuustoaloitetta merkittiin loppuun käsitellyksi. Varavaltuutettu Markus Ylis-Junttila esitti aloitteessaan keskustan alueen hidasteiden kunnostamista. Ely-keskus on vastannut, että Kirkkokadun hidasteet korjataan ensi kesän päällystystöiden yhteydessä kuten myös Keskuskadulla kirkolta Vehmaan suuntaan olevat. Sen sijaan Keskuskadulla Apteekin kohdalla olevien hidasteiden Ely-keskus katsoo olevan vielä hyväkuntoiset päissä olevista painumista huolimatta. Niiden kuntoa seurataan, ja korjaustoimenpiteitä tehdään tarvittaessa. Kuusi SDP:n valtuutettua esitti aloitteessaan Mynämäen lukiossa opiskelun aloittaville oppimateriaalitukea. Kunnanhallitus on hyväksynyt kasvatus- ja sivistyslautakunnan esityksen kolmevuotisesta kokeilusta, jonka aikana tuetaan kannettavien tietokoneiden hankintaa. Opiskelijoille hankintaan lukion toimesta kannettava tietokone, josta opiskelija maksaa 200 euron omavastuun. Kunnanhallitus on päättänyt, että syksyllä 2019 lukiossa aloittaville opiskelijoille tietokoneet hankitaan lasten ja nuorten palveluihin osoitetuista perintövaroista, mutta seuraavina vuosina hankinnat tulee sisällyttää sivistystoimen budjettiin. Kunnanhallitus on myös antanut sivistystoimen tehtäväksi selvittää huhtikuun loppuun mennessä Vehmaan ja Taivassalon kuntien kanssa vaihtoehtoja lukiolaisten kulkuyhteyksien parantamiseksi.   Tiedoksi merkittiin, että keskustan valtuustoryhmän uusi puheenjohtaja on Petteri Huuskonen ja varapuheenjohtaja Sari Kantonen .