Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Vaalit Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Muut lehdet Kolumnit Pääkirjoitukset

Asuntomessualueen asemakaava hyväksyttiin Naantalissa

Asuntomessualueen toteuttaminen on Naantalissa edennyt siihen vaiheeseen, että kaupunginvaltuusto hyväksyi alueen asemakaavan maanantain kokouksessaan, lähes keskustelutta. Kaava-alue sijaitsee noin kolmen ja puolen kilometrin päässä Naantalin keskustasta, Särkänsalmentien ja Matalahden itäpään välisellä alueella. Kaava-alueen koko on noin 26 hehtaaria. Alueen kokonaisrakennusoikeus on 22 000 kerrosneliömetriä. Erillispientaloalueille on tulossa 33 tonttia 115 asukkaalle. Asuinpientaloille on varattu 13 neliökilometrin alue 222 asukkaalle. Loma-asumista on osoitettu vajaan puolen hehtaarin alueelle. Virkistysalueita on yhteensä 11 hehtaaria. Asuntomessualueelle arvioidaan tulevan kaikkiaan 337 uutta asukasta. Suunnitelman mukaan alueen tiet ja paikat nimetään tuuleen liittyvän sanaston mukaan. Kaupunginosan nimeksi on ehdotettu Inttilää ja asuntomessualue nimettäneen Lounatuuleksi. Katujen nimiksi on suunniteltu esimerkiksi Vendaa, Puhuria ja Tilhoa. Kaavan toteutuminen lisää rakennusvaiheessa ja messujen aikana työpaikkoja. Tämän lisäksi venesatama ja rantapuisto mahdollistavat selostuksen mukaan yritystoimintaa alueella. Lisääntyvän asukasmäärän arvellaan myös lisäävän Luonnonmaalla ja kaupunkiseudulla toimivien palvelujen kehittymistä. Kaavan toteutuksen osalta selostuksessa on todettu, että rakennushankkeiden sovittaminen herkkään luontoon vaatii huolellista suunnittelua tontin käytön osalta, jotta alueen ominaispiirteet ja maastonmuodot pystytään mahdollisimman hyvin säilyttämään. Alueen korkeusasemat vaihtelevat merenpinnan tasosta korkeimpien kallioiden 28 metriin. Kaavan valmistelu alkoi vuosi sitten. Aloite asuntomessuista tuli yksityiseltä maanomistajalta. Talojen rakentaminen alkaa ensi vuonna, sitä ennen alkaa muun muassa katujen, puistojen- ja leikkipaikkojen- sekä rantarakentaminen. Messuvuosi on 2022. Soinistentien alueen ja Soinisen pientaloalueen asemakaavamuutos hyväksyttiin. Kaavaan tarkoituksena on pientaloalueen laajentaminen. Myös Luonnonmaan ja Lapilan ynnä muiden saarien osayleiskaavaan tehtiin muutoksia maanomistajien hakemusten perusteella. Valtuusto hyväksyi talousarvion määrärahojen ylitykset viime vuodelta. Suurin ylitys oli vammaispalveluissa 270 000 euroa ja perusopetuksessa 130 000 euroa. Vammaispalvelujen ylitykset koostuvat useasta eri asiasta, muun maussa henkilökohtaisesta avusta ja asunnon muutostöistä. Lisäksi ylityksiä on tullut palveluasumisessa ja tehostetussa palveluasumisessa sekä tutkimus- ja neuvolapalveluissa. Perusopetuksen ylityksen keskeisiä syitä ovat palkkauskulujen sekä muualla koulua käyvien ostopalvelukulujen kasvu.