Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Kolumnit Pääkirjoitukset Vaalit Muut lehdet

Petolintukantaan muutoksia

Turun lintutieteellisten yhdistyksen petolintutyöryhmän jäsenet ovat vuosikymmeniä seuranneet petolintujen kannanvaihteluja Varsinais-Suomessa. Selviä menestyjiä ovat tuulihaukka ja merikotka, kertoo työryhmän vetäjä Seppo Pekkala . Selvästi taantuvia ovat olleet helmipöllö, huuhkaja, mehiläishaukka ja ruskosuohaukka. Syitä muutoksiin ei täysin tiedetä, ainakin sopivan ravinnon saatavuudella ja pesintään sopivien metsien laajuudella on merkitystä. Varsinais-Suomessa pesii säännöllisesti yhdeksän haukkalajia, kaksi kotkalajia ja kuusi pöllölajia. Yleisimpiä haukkalajeja ovat varpushaukka, tuulihaukka, kanahaukka, nuolihaukka, hiirihaukka ja kalasääski sekä pöllöistä lehto- ja varpuspöllö. Merikotkan lisäksi myös maakotka on saatu pesimään alueella. Satunnaispesijöinä on havaittu viisi petolintulajia; niitty- ja sinisuohaukka sekä hiiri-, lapin- ja suopöllö. Muuttohaukka on hävinnyt 1950-luvulla maakuntamme pesimälinnustosta, mutta sen paluuta odotellaan. Petolintuharrastajat seuraavat lintuja ympäri vuoden. Kevättalvella selvitetään pöllöjen määriä soidinhuhuiluja kuuntelemalla. Maalis-kesäkuussa kartoitetaan haukkojen pesimäpiirejä havainnoimalla soidintavia haukkoja. Loppukeväästä ja kesällä etsitään pesiä ja rengastetaan poikasia. Kesän jälkeen kunnostetaan ja rakennetaan tekopesiä ja puhdistetaan pönttöjä. – Maakuntamme petolintutyöryhmän kuuluu kolmisenkymmentä jäsentä, joista monet myös rengastavat lintuja, selvittää Pekkala.