Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Vaalit Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Muut lehdet Kolumnit Pääkirjoitukset

Ovatko vanhukset pelkkä kuluerä vai ihmisiä?

Nousiaisten kunnassa mietitään jälleen kiivaasti Moision myymistä yksityiselle palveluntuottajalle. Pelkona päättäjillä on Moision kiinteistön jääminen kunnan käsiin kaavaillussa sote-uudistuksessa. Kyse ei kuitenkaan ole pelkästä kiinteistöstä, vaan siihen liittyy lukuisia muita tekijöitä, joita päättäjien tulisi kyetä huomioimaan, ennen kuin parhaan tarjouksen hyväksyvät. Samassa kaupassa he tulevat huutokauppaamaan myös vanhukset, heidän hoitajansa ja monien tulevien tätä palvelua tarvitsevien ihmisten tulevaisuuden, siitä parhaiten maksavalle.   Vedotaan siihen, että vanhustenhoito on suuri kuluerä yhteiskunnalle, totta. Onko kuitenkin nurinkurista ajatella että, kun yksityinen taho ottaa sen hoitaakseen, siitä tulisi halvempaa? Yritykset harvemmin tekevät bisnestään hyväntekeväisyystarkoituksessa, ne tavoittelevat toiminnallaan voittoa. Tässä kohden pitäisi alkaa jo jonkun hälytyskellon soida. Palvelujen ja termien hahmottaminen on monimutkaista sellaiselle, jolla ei ole suoraa ” kosketuspintaa ” asioihin, vaatii hieman perehtymistä ymmärtääkseen mitä ne pitävät sisällään. On sosiaali- ja terveydenhuoltolain mukaista kotihoitoa, sosiaalihuoltolain mukaista palveluasumista, tuettua- ja tehotettua palveluasumista, lisäksi vanhushuoltolain mukaista laitoshoitoa. Moisiossa järjestettäviä muotoja ovat tuettu- ja tehostettu palveluasuminen sekä laitoshoito. Moisiossa on käytännössä siis varsin monen kuntoisia asukkaita. Monet kunnat ovat muuttaneet vanhustenhuollon ympärivuorokautisen laitoshoidon yksiköitä tehostetun palveluasumisen yksiköiksi. Tämä tarkoittaa sitä, että asukkaiden hoito pysyy samana, mutta aiempi eläketuloon suhteutettu palvelumaksu vaihtuu moninkertaisesti korkeammaksi palvelumaksuksi. Pienet eläkkeet eivät riitä maksuihin ja tulevat näkymään kustannuksissa muiden tukien muodossa esimerkiksi asumis- tai toimeentulotukena. Jos kyse taas on tosiasiallisesti laitoshoidosta, hoitomuodon muuttaminen nimellisesti tuetuksi vuokra-asumiseksi tai tehostetuksi palveluasumiseksi on varsin epäeettinen silmänkääntötemppu. Riskinä onkin, että kun yksityinen ottaa palvelut tuottaakseen, se tuottaa ne palveluasumisnimikkeen alla tai laitoshoitoa tarvitsevat tulevat jatkossa kuormittamaan vuodeosastoja. Tällä hetkellä Moisiosta joudutaan lähettämään äärimmäisen harvoin asukasta muualle, vaan hänet pystytään ammattitaitoisen henkilökunnan turvin hoitamaan paikan päällä omassa kodissaan. Tämä tuo säästöä siitä ”rallista”, jota eri yksiköiden välillä muutoin jouduttaisiin tekemään ja näin myös vältytään kuormittamasta asukasta raskailta siirroilta. Näin ei kaikkialla ole. Ammattitaitoinen henkilökunta on hyvän ja laadukkaan hoidon perusta, tästä pääsemmekin seuraavaan aiheeseen… Yksityinen useimmiten palkkaa työntekijöikseen ne ”edullisimmat” työntekijät. Valitettavan usein tämä tarkoittaa sitä, että hoitaja nimikkeen alla on kouluttamatonta henkilökuntaa ja mitoitukseen lasketaan sellaisia henkilöitä, jotka eivät suoranaisesti hoitotyötä tee. Mitoitus vedetään minimiin, työtä joudutaan tekemään kiireessä ja äärirajoilla. Potilasturvallisuus kärsii ja henkilökunnan riski uupua kasvaa. Tämän seurauksena henkilöstö vaihtuu usein, ja jatkuvuus kärsii. Tämä ongelma ei kosketa vain piskuista Nousiaisten kuntaa, vaan on valtakunnallinen. Vanhustenhuollon kustannusten laskeminen ja laadun varmistaminen ei tapahdu ongelman siirrolla toiselle taholle. Se vaatisi pitkäjänteistä panostusta kotihoitoon ja omaishoitajien vahvempaa tukemista, koska tähän ei ole vielä satsattu on sama kuin hypättäisiin pää edellä altaaseen, jossa ei ole vettä! Arvokas vanhuus on ihmisoikeus! Kenenkään ei pidä joutua ”pelinappulaksi” varsinkaan kun ei itse osaa, pysty tai jaksa puolustautua. Vääryyden voittoon ei tarvita muuta kuin se, että oikeudenmukaisuutta ajavat eivät tee mitään. Aino-reino