Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Kolumnit Pääkirjoitukset Vaalit Muut lehdet

Sanomalehti pitää pintansa

Lähes kaikkien suomalaisten mielestä yleissivistyksen merkitys hyvinvoinnille on erittäin tärkeää. Tämä kävi ilmi Sanomalehtien Liiton viime vuoden loka- ja marraskuussa teettämästä Yhteisöllistyvä media -tutkimuksesta, jossa seurattiin uutismedian muutosta. Yleissivistyksen merkitystä suomalaisten pidettiin erittäin tärkeänä kaikissa ikäryhmissä keskiarvon ollessa 94 prosenttia. Ylipäätään kansalaiset mitä ilmeisimmin katsovat, että medialla on tärkeä merkitys yleissivistyksen kehittäjänä. Tämä on olettamus, sitä ei tutkimuksessa suoraan kysytty. Sen sijaan tutkimuksessa kysyttiin, mikä media on yleissivistyksen kannalta tärkein. Siinä osiossa vastaukset olivat sanomalehtien kannalta mairittelevia. Peräti 90 prosenttia tuhannesta vastaajasta oli sitä mieltä, että sanomalehti, painettu tai digitaalinen, on yleissivistyksen kannalta tärkein media. Hieman yllättävänä voinee pitää sitä, että yleissivistävässä merkittävyydessään radio jäi vain 62 prosenttiin, kun televisiota piti tärkeimpänä mediana yleissivistyksen kannalta 78 prosenttia vastaajista. Radion uskottavuutta ja merkittävyyttä heikentänee nykyinen hölöttämistyyli, jota kuunnellessa – jos ei jo ole ehtinyt radiota sulkea – alkaa kaiholla muistelemaan Radio Yle 1:n ohjelmajohtajana 1990-luvun puolivälissä aloittaneen Olli Alhon Iupausta asiasisältöisen puheradion perustamisesta. Nykyisessä Yle Puheessa kuunnellaan urheiluselostuksia ja pannaan letkeästi levy pyörimään. Sosiaalisen median vaikutus koko mediakenttään on kiistaton. Tämäkään ei ole tutkimustulos. Mutta kuitenkin vain 15 prosenttia suomalaisista pitää sosiaalista mediaa tärkeänä yleissivistyksen kannalta. Tulos korostuu nuorimmassa ikäryhmässä. Hakukone Googlenkin kokee yleissivistävästi merkittäväksi vain 22 prosenttia suomalaisista, eikä blogien ja vlogien prosentteja kannata edes mainita. Vuosittain teettämissään tutkimuksissa Sanomalehtien Liitto seuraa myös kansalaisten luottamusta toimittajiin. Viimeisen vuoden aikana luottamus on noussut kuudella prosenttiyksiköllä. Kaksi kolmasosaa eli 66 prosenttia suomalaisista luottaa toimittajiin. Siis suomalaisiin toimittajiin. Viisi vuotta sitten luottoprosentti oli vain 50. Melko lohduton on se tutkimustulos, että valtaosa suomalaisista uskoo yhteiskunnan eriarvoistuvan ja vastakkainasettelun lisääntyvän yhä kiihtyvällä vauhdilla.