Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Vaalit Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Muut lehdet Kolumnit Pääkirjoitukset

Uusi yksityistielaki lisäsi tiekunnan velvollisuuksia

Yksityistien tavallista riviosakasta vuoden alussa voimaan tullut uusi yksityistielaki ei juuri hetkauta. Sen sijaan yksityistien hallintoon ja ennen muuta kunnan rooliin se tuo muutoksia, sanoo yli kymmenen vuotta tieisännöitsijänä toiminut vehmaalainen Päivi Ahala. –  Tavalliselle osakkaalle se ei tuo suuria muutoksia. Osakkaan velvollisuus on jatkossa ilmoittaa omat muutoksensa tienkäytössä ja omistajanvaihdoksista tiekunnalle. Lisäksi samalla myös Maanmittauslaitoksen yksiköintiohjeet uudistuivat. Tonniluku, joka kuvaa kiinteistön liikennöintiä nousi sekä vakituisen että vapaa-ajan asuntojen kohdalla. Maatilojen tonniluvut pysyvät ennallaan. Ahalan mukaan tiekunnan hallintoon lakiuudistus tuo uusia velvollisuuksia, mutta samalla toimivalta kasvaa. Hallinnollisten tehtävien ja ilmoitusvelvollisuuksien määrä kasvaa. – Valtion ja kunnan avustusten ehtona uuden yksityistielain mukaan on, että tielle on perustettu järjestäytynyt tiekunta. Lisäksi tiekunnan tiedot on oltava ajan tasalla paitsi yksityisrekisterissä niin myös kansallisessa tietojärjestelmässä eli Digiroadissa. Tämä koskee esimerkiksi paino- ja muita tienkäytön rajoituksia sekä kieltoja. Eduskunnan perusteluissa todetaan lain päivityksestä, että se uudistui vastaamaan kaupungistumisen ja maaseudun ikärakenteen muuttumisen sekä luonnonvaratalouden ja elinkeinoelämän tarpeita. Siis yksityistielakia uudistettiin vastaamaan kaupungistumisen tarpeita? Uudella yksityistielailla on pyritty selkiyttämään eri osapuolten vastuita yksityisteiden rakentamisen, ylläpidon, hallinnon ja rahoituksen suhteen. Kuntien tielautakunnat lakkautettiin ja niiden tehtävät siirrettiin Maanmittauslaitokselle, Käräjäoikeuteen sekä valtion lupa- ja valvontavirastoon. Lakiuudistuksen myötä on kevennetty esimerkiksi uusien tiekuntien perustamista, jakamista ja yhdistämismenettelyä. Nämä voidaan nyt hoitaa osakkaiden omalla päätöksellä. Suomessa, ja oletettavasti Vakankin alueella, on lukuisia alle kymmenen osakkaan tiekuntia, jotka saattaisivat hyötyä yhdistymisestä ja yhdistymismenettelyn helppoudesta. Lakiuudistuksessa on kysymys lähinnä lain päivityksestä. Aiempi yksityistielaki oli 55 vuoden takaa ja siihen oli tehty lähes 30 muutosta. Tähän päivään laki tuotiin muun muassa hyväksymällä sähköposti tiekunnan kokouksen koollekutsumistavaksi. –  Joillekin ihmisille saattaa päivän aikana tulla kymmeniä sähköposteja. Ottaako niiden seasta tiekunnan kokouskutsu silmään? Kyllä minä vastaisuudessakin lähetän kutsun pääsääntöisesti kirjeitse postin välityksellä, kuitenkin osakkaiden pyynnöstä myös sähköpostitse, sanoo Päivi Ahala. Uuden lain mukaan tiekunta voi järjestää osakkailleen myös muita kuin tienpitoon liittyviä palveluja. Tällaisia voisi olla esimerkiksi yhteisen jätepisteen perustaminen. Lain mukaan tiekunta antaa suostumuksen tiealueelle asennettavista sähkö- ja tietoliikennekaapelien sijoittamisesta ilman maanomistajaa. Kysyykö Caruna tiekunnan lupaa, jos se vetää maakaapelinsa kylätien poikki, sitä sopii epäillä. Joka tapauksessa johtoasioissa tiekunnan pitää olla tarkkana, että kaapeli sijoitetaan siihen paikkaan ja siihen syvyyteen, johon on sovittu. Riitakysymysten ratkaisu tuli nyt kalliimmaksi. Kun ennen riita-asiat ratkoi kunnan tielautakunta, niin nyt kanne nostetaan siinä käräjäoikeudessa, jossa toimii myös maaoikeus, eli Vakan alueella Turun käräjäoikeus. Lisäksi laissa on myös kevennetty oikaisumenettely, jossa osakas voi saattaa asian uudestaan tiekunnan käsittelyyn. – Kun en juristi ole, niin lakitekstin avaaminen ei ole ihan helppoa. Siksi odotan Suomen Tieyhdistyksen julkaiseman Yksityistien hallinto 2019 -oppaan ilmestymistä, sanoo Päivi Ahala. Kirja ilmestyy tässä kuussa. Samalla Ahala suosittelee kaikille tiekuntien hallinnossa toimiville osallistumista alueelliseen yksityistiepäivään, joita järjestetään 16 eri paikkakunnalla. Vakan alueella lähin on Raisiossa tiistaina 12.3. järjestettävä päivän mittainen tietoiskutapahtuma. Päivi Ahala kävi tieisännöitsijäkurssin vuonna 2005, ja sen jälkeen on töitä riittänyt tiekuntien hallinnon parissa. – Pidän kokoukset hoidan laskut ja kirjanpidon eli käytännössä koko hallinnon. Suurimmat asiakkaat ovat yli 150 osakkaan tiekuntia. Hoidettavaa yksityistietä tiekunnalla saattaa parhaimmillaan olla yli 10 kilometriä. Nyt kun tilalla on tehty sukupolven vaihdos, on tämä homma ihan itsestä kiinni, kuinka paljon jaksaa tiekuntien asioita hoidella.