Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Vaalit Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Muut lehdet Kolumnit Pääkirjoitukset

Vielä Paijula-päätöksestä

Vastine Terttu Hyppäselle koskien Paijulan koulua. Koska näyttää siltä, että asiaan palataan yhä uudelleen, on syytä nostaa esille muutamia näkökulmia. Paijulan oppilaat ja henkilökunta pääsivät syksyllä palaamaan kahden vuoden evakon jälkeen omaan remontoituun kouluunsa. Kunnan valitsemien ammattilaisten ja talkooväen tuhansien tuntien yhteinen voimainponnistus oli lopulta valmis. Koulua oli käyty kaksi viikkoa, kun jo esitettiin tilojen muuttamista päiväkodiksi. Kasvatus- ja sivistyslautakunta (KaSivla) päätti kuitenkin 11.9. yksimielisesti esittää tekniselle lautakunnalle, että tekninen toimi käynnistää mahdollisen moduulihankinnan valmistelun nopealla aikataululla Vappulan päiväkodin tilaongelman ratkaisemiseksi. Aihetta on pyöritelty kokouksissa syksyn mittaan useaan otteeseen. KaSivlan joulukuun kokouksessa asiantuntijoina olivat tekninen johtaja, varhaiskasvatusjohtaja, Vappulan päiväkodin johtaja sekä ReStart Oy:n Lauri Leppänen, joka toimi koulun remontin valvojana ja asiantuntijana. Pyynnöstäni huolimatta heidän lausuntojaan ei merkitty pöytäkirjaan. Tästä syystä kaikkien asiantuntijoiden näkemykset eivät ole päässeet kuntalaisten tietoisuuteen. Näistä lausunnoista ja lukuisista kuntalaisten yhteydenotoista huolimatta lautakunnan niukka enemmistö oli Paijulan päiväkodiksi muuttamisen kannalla. Kunnanjohtajan viranhaltijapäätös otto-oikeuden käyttämisestä ja kunnanhallituksen päätös 27.12. hankkia tilat Vappulan väelle muualta kuin Paijulasta ovat ryhdikkäitä ja johdonmukaisia. Vappulan päiväkodin tilajärjestelyt, keskustan ja kirkonpiirin koulujen remonttitarpeet sekä yhtenäiskouluprojekti tulevat vaatimaan suuria investointeja. Ei olisi ollut mitenkään perusteltua käyttää rajallisia resursseja juuri remontoidun rakennuksen uudelleen remontoimiseen. Restaurointi tehtiin noudattaen vanhoja, aikaakestäviä rakennusperinteitä juuri siihen käyttöön, jossa se nyt on. Oppilaita tulisi mielestäni mahdollisuuksien mukaan sijoittaa kunnan sisäilmaltaan terveisiin yksiköihin toki vanhempien toiveita kuunnellen. Paijulan evakkoaikana osa alueen vanhemmista ei halunnut lastensa aloittavan koulua Paijulassa. Tiedän, että ainakin osalla syynä oli se, että koulu toimi silloin yläasteen tiloissa Henrikin koulussa. Hyppänen väittää, että koulu ei täytä nykyajan vaatimuksia. Kannattaa käydä tutustumassa koulun tiloihin. Ne on remontoitu huolella ja ammattitaidolla koululaisten tarpeisiin opetustekniset seikat huomioiden. Kannattaisi myös käydä tutustumassa koulun arkeen. Siten saa uutta näkemystä siihen, miten pienemmässä yksikössä eri-ikäiset lapset toimivat yhdessä, huolehtivat toisistaan ja miten asiat sujuvat yhdessä tehden. Olin kolmen lapseni myötä mukana Paijulan koulun arjessa ja vanhempainyhdistyksessä 12 vuoden ajan. Siksi on helppoa perustella, miksi koulu tulee säilyttää kouluna. Paijulan ainutlaatuinen yhteisöllisyys on saanut kiitosta myös koululla väistötiloissa olevalta Vappulan väeltä. Hankalasta syksystä selvittiin yhteistyöllä. Paijulassa asuu Hyppäsen mukaan muutama voimakastahtoinen ja kovaääninen kuntalainen, joita naapurit ja päättäjät eivät uskalla vastustaa. Kaikkina näinä vuosina, jolloin koulua on yritetty ajaa alas, on tarvittu päättäväisyyttä, voimakasta tahtoa ja rohkeutta puolustaa omia arvoja tukevaa yhteisöä. Kyse ei ole muutamasta kuntalaisesta vaan suuresta joukosta ihmisiä koko Paijulan koulun vaikutusalueella, jotka ovat yhteistyössä eri tahojen kanssa saaneet aikaan jotakin melkoisen merkittävää. Jotakin sellaista, mikä noteerattiin valtakunnan huipulla asti. Kunnan kannattaisi pikaisesti hyödyntää tätä positiivista julkisuutta markkinoinnissaan. Tapa, jolla Paijulan koulua tällä kertaa yritettiin ajaa alas, ei kaikilta osin kestä päivänvaloa. Nyt on korkea aika kunnioittaa hallituksen enemmistön näkemystä sekä antaa lopultakin koulun henkilökunnalle ja oppilaille työrauha. Katsomalla pidemmälle ja suuntaamalla resurssit ja voimavarat yhteistyössä tuleviin projekteihin olemme lopulta kaikki voittajia. Jenni Kajala-Jokinen Nousiaisten kasvatus-ja sivistyslautakunnan jäsen