Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Vaalit Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Muut lehdet Kolumnit Pääkirjoitukset

Talouksien rahatulo kasvoi – paitsi Taivassalossa

Taivassalon kunnan väkiluku kasvoi alueen kunnista suhteellisesti eniten vuosia 2016 ja 2017 vertailtaessa. Taivassalo oli kuitenkin alueen ainoa kunta, jossa asuntokuntien käytettävissä oleva mediaanirahatulo väheni mainittuna ajanjaksona. Mediaani on jakauman keskimmäinen havaintoarvo, kun havainnot, tässä tapauksessa kaikkien asuntokuntien rahatulot, on järjestetty suuruusjärjestykseen. Mediaani kuvaa kunnan tilannetta paremmin kuin keskiarvo, sanoo Varsinais-Suomen liiton tilastoasiantuntija Otto Kanervo. – Taivassalossa asuntokuntien määrä kasvoi vuonna 2017, mikä osaltaan selittää tulojen keskimääräistä kasvua. Keskiarvo on kuitenkin herkkä mittari muutoksille. Se voi kertoa, että jotain on tapahtunut jakauman yläpäässä, hyvätuloisia muuttanut kuntaan tai joku on myynyt jotain merkittävää omaisuutta. Taivassalossa mediaani, jakauman keskimmäisen kotitalouden käytettävissä oleva rahatulo laski edellisvuonna 205 eurolla eli 0,62 prosentilla. Samaan aikaan asukasluku kasvoi lähes 2 prosentilla. Mediaanitulo vuonna 2017 oli Taivassalossa 32 641 euroa. Eniten kasvua kirjattiin Vakan alueen kaupunkikunnissa Uudessakaupungissa ja Naantalissa, missä päästiin yli kahden prosentin kasvuun. Näissä kunnissa asuntokuntien mediaanirahatulo ei kuitenkaan absoluuttisesti ollut alueen korkeimmasta päästä: Naantalissa se oli 37 974 euroa ja Uudessakaupungissa samaa tasoa kuin Kustavissa ja Vehmaalla eli alle 32 000 euroa. Korkeimmat mediaanitulot olivat Maskussa, 46 780 euroa, ja Nousiaisissa, 42 594 euroa. Naantalissa mediaani oli 37 974 euroa ja Mynämäessä 35 355 euroa. – Vakka-Suomessa autotehtaan ja sen kumppaniverkoston imu on varmasti vaikuttanut myönteisesti työllisyystilanteeseen. Työttömyys on laskenut, jolloin kotitalouksien tulot ovat lisääntyneet. Muutokset ovat kuitenkin pieniä, ja pieniä ovat monet alueen kunnatkin. Siitä seuraa tilastovaihtelua ja melkoista säätöä, kertoo valtiotieteiden tohtori Otto Kanervo. Laitetaan eri kuntien asuntokuntien käytettävissä oleva rahatulo suuruusjärjestykseen mediaanin tai keskiarvon mukaan, niin järjestys ei juurikaan muutu. Masku on kärjessä, Vehmaa ja Kustavi sekä – yllätys, yllätys! – Uusikaupunki hännillä. Erot mediaanin mediaanin ja keskiarvon välillä vaihtelevat jonkin verran. Kärkikuntien Maskun ja Nousiaisten kohdalla ero on 3000 euron paikkeilla, Naantalissa ero venyy yli 10 000 euroon. Kaikissa kunnissa keskiarvo on suurempi kuin mediaani. Jos verrataan mediaanilukujen ja keskiarvon muutosprosentteja ovat erot Taivassalon kohdalla hämmästyttävän suuret. Taivassalossa mediaanirahatulo vuosina 2016–2017 väheni 0,62 prosentilla, kun taas kotitalouden rahatulon keskiarvo kasvoi 8,2 prosentilla. Joku selitys tälle täytyy löytyä, sillä tilastot eivät valehtele. Valitettavan usein niitä tulkitaan väärin. Uudessakaupungissa sekä mediaani että keskiarvo kasvoivat suunnilleen saman verran eli noin 2,2 ja 25 prosenttia. Naantalissakin ollaan suunnilleen samoilla kasvuprosenteilla, mutta esimerkiksi Kustavissa mediaani kasvoi vain 0,78 prosenttia ja keskiarvotulo 6,6 prosenttia. Asuntokuntien käytettävissä oleva mediaani sekä keskimääräinen rahatulo (euroina) alueen kunnissa 2017: Kustavi 31 221/38 315 Masku 46 780/49 514 Mynämäki 35 355/40 829 Naantali 37 974/48 387 Nousiainen 42 594/45 666 Taivassalo 32 641/41 188 U:ki 31 762/38 445 Vehmaa 31 292/37 875 Lähde: Tilastokeskus