Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Kolumnit Pääkirjoitukset Vaalit Muut lehdet

Nousiaisten vesikriisi yksi kohteista – Ministeriö laatii selvitystä uusista toimintaohjeista

Maa- ja metsätalousministeriö on kutsunut selvityshenkilöt arvioimaan viime vuosina sattuneita vesihuollon häiriötilanteita. Selvityksessä tarkastellaan erityisesti sitä, miten eri toimijat hoitivat lainsäädännön mukaiset velvoitteensa ennen häiriötilannetta ja sen aikana. Nousiaisissa viime vuonna sattunut vesihuollon häiriötilanne on yksi tarkasteltavista kohteista. Selvitystyössä on tarkoitus laatia toimenpidesuosituksia vesihuollon riskien vähentämiseksi ja jatkuvuuden hallinnan kehittämiseksi tulevissa häiriötilanteissa. Tarkastelu kohdistuu kuntien, vesihuoltolaitosten ja valvovien viranomaisten toimintaan. Selvityshenkilöiksi kutsuttiin sosiaali- ja terveysministeriön ja Huoltovarmuuskeskuksen kanssa käytyjen neuvottelujen jälkeen Itä-Suomen yliopiston vesioikeuden professori, OTT Antti Belinskij ja Porvoon veden entinen toimitusjohtaja, diplomi-insinööri Risto Saarinen . Joulukuussa alkanut selvitystyö päättyy toukokuun lopussa. Ministeriön tiedotteessa muistutetaan, että toimintavarma vesihuolto on elinehto yhteiskunnan toiminnalle. Terveydelliset laatuvaatimukset täyttävää talousvettä sekä jätevesien asianmukaista käsittelyä tarvitsevat niin kotitaloudet, terveydenhuollon yksiköt kuin teollisuus ja muut palvelujen tuottajat. Vastuu vesihuollon toiminnasta ja kehittämisestä jakautuu Suomessa usealle eri toimijalle. Kuntien tehtävänä on vesihuoltolain mukaan huolehtia, että vesihuoltopalvelut ovat saatavilla, jos suurehkon asukasjoukon tarve taikka terveydelliset tai ympäristönsuojelulliset syyt sitä vaativat. Vesihuoltopalvelujen tuottamisesta vastaavat vesihuoltolaitokset, joiden omistajaohjaajina toimivat useimmiten kunnat. Kiinteistöjen omistajat vastaavat omien kiinteistöjensä vesihuollosta eli siitä, että kiinteistöillä on riittävästi terveellistä vettä käytettävissään ja että jätevesien käsittely on järjestetty asianmukaisesti. Lainsäädännön velvoitteiden noudattamista valvovat kuntien ja Ely-keskusten valvontaviranomaiset, joilla on keskeinen rooli myös toimialan edistämisessä ja kehittämisessä esimerkiksi koulutuksen ja ohjauksen keinoin. – Jo yli puoli vuorokautta kestävää laajaa vedenjakeluhäiriötä voidaan pitää vakavana. Kaikkia häiriötilanteita on mahdotonta estää, mutta niitä on mahdollista ennakoida. On tärkeää, että kaikki vesihuollon toimijat varautuvat häiriötilanteisiin hyvällä suunnittelulla, häiriötilanteita harjoittelemalla ja tekemällä keskinäistä yhteistyötä varautumisessa, ministeriön tiedotteessa todetaan.