Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Vaalit Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Muut lehdet Kolumnit Pääkirjoitukset

Mynämäen kunnanhallituksen päätöksiä

Mynämäen kunnahallitus piti vuoden viimeisen kokouksensa maanantaina. Kokouksessa päätettiin muun muassa seuraavaa:   Mynämäki–Nousiainen–Masku–Turku -joukkoliikenteen sopimuksen jatkamista optiolla 1.7.2019 – 31.5.2021 päätettiin käyttää. Kustannuksista vastaavat Ely-keskus ja kunnat yhdessä. Mynämäen osuus on 15,60 %, mikä on 98 000 euroa.   Turun seudun hankintayhteistyösopimus hyväksyttiin ensi vuoden alusta alkaen toistaiseksi voimassaolevana. Sopimus on aiemmin hyväksytty määräaikaisena kahden vuoden jaksoissa. Yhteistyö jatkuu nykyisessä muodossa ja laajuudessa. Kunta päättää tuoteryhmäkohtaisesti, mihin kilpailutuksiin se osallistuu.   Uuden varhaiskasvatuslain mukaisesti lastentarhanopettajien nimike muutetaan vuoden 2019 alusta varhaiskasvatuksen opettajaksi, erityislastentarhanopettajien nimike varhaiskasvatuksen erityisopettajaksi ja lastenhoitajien nimike varhaiskasvatuksen lastenhoitajaksi. Muutos koskee vain nimikettä, palvelussuhteen ehdot säilyvät entisellään.   Käsiteltiin SDP:n aloitetta luontoliikunnan mahdollisuuksien lisäämisestä. Todettiin tärkeäksi koota ensin kaikki jo saatavilla oleva tieto luontopoluista ja kulttuurikohteista suunnitelmien pohjaksi, jotta ei tehdä päällekkäistä työtä. Päätettiin antaa elinvoimapäällikölle tehtäväksi kerätä tiedot ja valmistella yhdessä yhdistysten ja muiden yhteistyötahojen kanssa ehdotus opastetun ulkoilureitin ka opastaulujen toteuttamisesta. Valmistelussa tulee ottaa huomioon hankerahoituksen saatavuus.   Huolin Seudun Kylät ry:n esitys talkootyöstä Huolin koulun saneeraushankkeessa merkittiin tiedoksi ja toimitetaan tekniselle osastolle. Kyläyhdistys kertoo kirjelmässään jo tehdystä talkootyöstä ja tarjoutuu auttamaan edelleen.   Kiinteistö Oy Mynäjoen hallitukseen nimettiin edelleen kunnan edustajana tekninen johtaja ja varajäsenenä rakennustarkastaja.