Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Vaalit Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Muut lehdet Kolumnit Pääkirjoitukset

Taivassalo vaatii Hakkenpää-valituksen hylkäämistä

Taivassalon kunnanhallitus vaatii, että hallinto-oikeuteen tehty valitus Hakkenpään entisen sahan alueen myynnistä on kumottava perusteettomana. Kunnanvaltuusto päätti syyskuussa myydä kyseiset kiinteistöt Ari-Anna Oy:lle ja Länsijyvä Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun 161 100 eurolla. Päätöksestä valittivat taivassalolaiset Mika Pirilä ja Riku Virtanen perusteluinaan muun muassa, että myyntipäätös rikkoo kiinteistön luovuttamista koskevia kuntalain säännöksiä sekä hyvän hallinnon yleisiä oikeusperiaatteita. Tammikuussa Taivassalon kunnanvaltuusto päätti myydä alueen virolaiselle Ivar Kiilille, mutta hän veti tarjouksensa pois. Valittajat katsoivat, että sen jälkeen olisi pitänyt järjestää uusi tarjouskilpailu. Kunta kuitenkin piti voimassa muut aiemmat tarjoukset ja päätyi niistä Ari-Annaan ja Länsijyvään. Taivassalon kunnanhallituksen Turun hallinto-oikeudelle jättämässä lausunnossa todetaan, että viime vuoden syksyllä järjestetyssä tarjouskilpailussa jätettiin kolme tarjousta, jotka ovat viranomaisen toiminnan julkisuudesta annettuun lain nojalla ei-julkisia asiakirjoja. Valittajat eivät tarjouskilpailuun osallistuneet. Ivar Kiilin peruttua tarjouksensa kesäkuussa, tiedusteltiin Suomen Kuntaliiton kantaa nyt toteutetulle menettelylle. Kuntaliiton mukaan oikeudellisia esteitä menettelylle ei ole, mikäli tarjousten jättämisajasta ei ole kulunut niin paljon aikaa, että kiinteistömarkkinatilanteessa olisi tapahtunut hintatason suhteen suurempia muutoksia. Kunnanhallitus katsoo, että tällaista muutosta ei ehtinyt tapahtua. Valituksessa todettiin, että markkinaehtoisesti toimivilla yrityksillä ei voinut olla tietoa kunnan ja Kiilin välisen kaupan peruuntumisesta.Eli kunta päätti uudesta kaupasta tavalla, joka ei ollut tasapuolinen. Kunta vastaa tähän lausunnossaan: – Toisin kuin valituksessa väitetään, paikkakunnalla ilmestyvässä Vakka-Suomen Sanomat -nimisessä paikallislehdessä 9.8.2018 uutisoitiin kaupan peruuntumisesta. Sen sijaan kunnan lausunnossa ei oteta lainkaan kantaa valituksessa esiin nostettuun tarjouksen voimassaoloaikaan. Ari-Annan ja Länsijyvän tarjouksessa ilmoitettu voimassaoloaika päättyi 31.8., ja kunnanvaltuusto teki myyntipäätöksen 17.9.